Křest knihy Architektura 60.let

Úterý, 25. Listopad 2008 - 1:00
| Napsal:
Zítra, 26. listopadu, v 16:30 proběhne v atriu Fakulty architektury ČVUT křest publikace Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka Architektura 60.let s podtitulem „Zlatá šedesátá léta“ české architektury ve dvacátém století. Následně bude následovat v kavárně Archicaffe ve 14. patře posezení a diskuze při sklence vína s autory i architekty - aktéry uvedeného desítiletí(!).

Slovo úvodem

Tato publikace zachycuje, s potřebnými přesahy do padesátých a sedmdesátých let, pověstné desítiletí – „zlatá šedesátá léta“ české a v dílčích, ale významných ukázkách, i slovenské architektury dvacátého století.

Viděno v historické perspektivě – čím byla prosperující a optimistická dvacátá léta pro Československo mezi první a druhou světovou válkou, tím se v nemalé míře stávala šedesátá léta dvacátého století pro vývoj po roce 1945; nicméně jak vývoj v tomto desetiletí a zejména po 21. srpnu 1968, tak i metodologický požadavek jistého odstupu vůči zkoumané materii, nás vedou k tomu, abychom uváděli „zlatá šedesátá léta“ v uvozovkách.

Cílem publikace je

podání instruktivní faktografie ke stavbám a k projektům šedesátých let a především jejich rozsáhlé fotografické dokumentace

– která v tomto zde vydávaném rozsahu nemá doposud obdobu.Věříme, že nemalá část dokumentace bude pro čtenáře objevná, vždyť kvalitní a zdařilé fotografie nejsou jen chabou náhražkou díla, ale

„jsou spíše další fazetou jeho bytí, o níž můžeme svébytně přemýšlet“

(Adrian Forty); určení publikace vedlo i k zařazení fotografií detailů (jejich jak technologicko-inženýrských, tak estetických kvalit – tzv. podpisu architekta).

Stavby a projekty jsou v úvodní studii i v následujících textech

interpretovány

, uváděny do dobových a dalších souvislostí. Sám rozsah zprostředkované faktografie umožňuje každému čtenáři, aby si názor na českou architekturu šedesátých let, na její aspirace, výsledky i selhání vytvářel sám.

Tento knižní titul vychází shodou okolností v době, kdy se „stavby šedesátých let“ stávají objektem jak vzetí pod ochranu památkové péče, tak i překvapivých demoličních výměrů. Nárok na uchování hodnotných staveb, na jejich údržbu a šetrnou rekonstrukci, je nárokem na šetrný, pečující vztah ke stavební a architektonické tradici v tomto exponovaném prostoru ve středu Evropy. Zodpovědný a kultivovaný vztah společnosti k hmotným dokladům vlastní historie vypovídá o národu samém, o hodnotách, které se prosazují v jeho jednání.


Tato publikace chce být, a to nikoli v poslední řadě, i vyjádřením úcty ke generacím architektů, urbanistů a stavbařů, ale i výtvarných umělců, kteří s architekty úzce spolupracovali, jejichž život a práce, jejichž naděje i zklamání byly ve větší či menší míře spjaty s tímto dramatickým desítiletím.

Věříme, že interpretace staveb v úvodní studii, faktografie i obrazová dokumentace probudí i zájem nastupujících generací o výkon české architektury v šedesátých letech. Proto je tato publikace koncipována tak, aby ukazovala, jak je na architekturu, hovořeno slovy Alda Rossiho, jako na něco, co je primární, naroubován život.

Děkujeme pracovníkům fakulty architektury ČVUT v Praze, zejména prof. ing. Petrovi Urlichovi a celé řadě praktikujících architektů (v textu úvodní studie je na ně mnohonásobně odkazováno!) za možnost prodiskutování témat, která jsou s architekturou uvedeného desítiletí spjata. Fotografickou dokumentaci (z obrovského rozsahu předkládáme v této publikaci pouze významný zlomek) prováděli ing. arch. M. Augustin Ph.D., ing. arch. O. Beneš, V. Kroupar, ing. arch. O. Okamura (v rámci grantu), O. Ševčík, ing. arch. Z. Zedníčková a studenti fakulty architektury ČVUT v Praze.

Děkuji Marii Benešové (Česká architektura v proměnách dvou století. 1780 – 1980. Praha, SPN 1984), Emilu Hlaváčkovi (Architektura pohybu a proměn. Minulost a přítomnost průmyslové architektury. Praha, Odeon 1985), Josefu Pecharovi (Československá architektura 1945 – 1977. Praha, Odeon 1979) za souhlas s převzetím fotografií, což se ukázalo důležité zejména u objektů, kde proběhla rekonstrukce a bylo třeba provést srovnání výchozího a současného stavu.


Praha-Hluboš, srpen 2008

"Slovo úvodem", Ondřej Beneš – Oldřich J. Ševčík

Architektura 60. let
"Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš 

Formát: 21×30 cm, 504 stran
ISBN: 978-80-247-1372-4
Vydala Grada Publishing, a. s., U Průhonu 22, Praha 7 

Online objednávka knihy:

http://eshop.earch.cz

Klíčová slova: