Makromolekulární ústav

Pondělí, 6. Srpen 2007 - 10:16
| Napsal:
V letech 1959 až 1964 byl postaven na Praze 6 makromolekulární ústav. Nachází se takřka na točně tramvaje, která je jednou z nejstarších periférních linek v Praze. Makromolekulární ústav byl postaven architektem Karlem Pragerem.
Jednoznačně se tato architektura stala mezníkem v moderních dějinách poválečné architektury. Těsně po pavilonu EXPO navazuje na mezinárodní trend soudobé architektury. Pavilon EXPO byl odlehčenou prosklenou budovou, spíše reprezentativního charakteru. Makromolekulární ústav je již budovou splňující jasný účel kancelářských a laboratorních prostor. Svou estetikou fasády, která střídá pásy oken s pásy zdiva, navazuje na exkluzivní architekturu předválečnou. Zároveň určuje nové směřování vzhledu fasády, které bylo později bohužel zdiskreditováno masovou panelovou výstavbou socialistického konstruktivismu. Budova je obložena tmavězeleným probarveným sklem, které bylo později v nelichotivých dobách sídlišť nahrazováno plexisklem. Sklo, obkládající budovu, má také náznak pozdější high-tech architektury – na speciálním složení a výrobě obkladu se podíleli pracovníci ústavu v čele s akademikem Wichterlem.
Zároveň ústav určil dispozici mnoha pozdějších staveb, z hlavního traktu s laboratořemi vystupuje nízké křídlo s administrativními prostory a hlavním vstupem, který po vzoru předválečných parterů zabírá dvě poschodí.

Konstrukčně je budova také zajímavá, je samonosná s lehkým obvodovým pláštěm. Lehkost architektury, konstrukční vytříbenost, vyváženost horizontálních a vetrikálních linií, lecorbusirovské orámování celé hmoty, to vše bylo výrazně novátorské směřování architektury na evropské úrovni.

Areál koleje Sever a JihKolej Sever a Jih (dnes Hvězda a Větrník) byly postave v první půlce 60. let na Petřinách, nedaleko od sebe. Kolej Větrník je starší, byla dokončen v roce 1960 a kolej Hvězda byla dokončena roku 1965. Jedná se o méně známou architekturu, jejíž autor je neznámý, investorem bylo Ředitelství školské výstavby. Areál kolejí tvoří velice monumentální komplex, který je však zároveň funkční a využívá první ohlasy postmoderní architektury u nás. Kolej Větrník je koncipována ze dvou rozchodných pavilonů, jež jsou propojeny průchozím nízkým pavilonem s technickým zázemím.Oba hlavní čtyřpatrové pavilony jsou ve svým půdorysu zalomeny ca o 160°, což je právě ojedinělý a určující estetický prvek areálu. Mezi kolejemi je zhruba 100 metrová vzdálenost vyplněná přírodní prolukou s neupraveným terénem a neudržovaným porostem. Kolej Hvězda působí monumentálněji, je složena ze tří zalomených čtyřpatrových pavilonů, které jsou opět za sebe posunuty, propojeny příčným traktem a doplněny předsunutými pavilony s obytnými buňkami. Kolej Hvězda tedy v půdorysu velice odvážně připomíná opakovaný, nekonečný ornament. Při vstupu se tedy otevře jakési nádvoří, tvořené zalomeným traktem, pavilonem s buňkami a příčným vstupním pavilonem. Po minutí každého dalšího pavilonu se otevře tento monumentální pohled znovu.


Vnitřní zařízení je koncipováno velice spoře, až neútulně, nicméně budova kolejí je extrémně zatížena a velice snadno podléhá destrukci jejími obyvateli. Proto například různé nové přestavby (renovace koupelen) jsou velice nákladné, neboť musí vydržet zátěžový provoz a téměř nepřetržité užívání. Chodby, které díky zalomení nejsou pusté, rovné, depresivní chodby s malým světýlkem na konci, jsou často řešeny černo-bílou dlažbou, což je snižuje, opticky zmenšuje, ale také zbytečně ztmavuje. Přes celou šířku zdi pokoje je jednovrstvé okno, což zapříčiňuje velmi špatnou tepelnou izolaci staveb.


Rytmizace fasádového prostoru začíná napovídat příchod ohavných staveb socialistického konstruktivismu, přesto celá koncepce staveb působí odlehčeně a nápaditě; postmodernistické detaily (neukončené pilastry atd.) pomáhají estetickému efektu, stejně tak rozchod pavilonů umožňuje propojení obytného prostoru s přírodou. Ač byly koleje postaveny před téměř padesáti lety, dodnes téměř nezměněné podobě dobře slouží. Ke koleji Větrník byly později přistaveny již nepropojené a menší 2 bloky pokojů.
Klíčová slova: