Národní technická knihovna v Praze

Středa, 1. Červenec 2009 - 11:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [3/55] | Cílem výstavby nové budovy Národní technické knihovny bylo vytvořit reprezentativní místo jak pro uložení miliónu a půl knik, tak pro čtenáře a návštěvníky NTK.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 3

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

Popis stavby

Knihovna má obrys zaobleného čtverce o vnějších rozměrech cca 75 x 75 m se šesti nadzemními a třemi podzemními podlažími. 1. NP a 2. NP má charakter veřejný s doplňkovými funkcemi (kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, knihkupectví, noční studovna) a je prostorem volné komunikace a setkávání návštěvníků areálu vysokých škol. Vlastní provoz knihovny začíná na úrovni vloženého mezipatra - 2.NP. V nadzemních podlažích jsou umístěny především volné výběry fondů, studovny, učebny a administrativní zázemí knihovny. Ve třech podzemních podlažích je umístěn parking se 450 místy, sklad knih a technické zázemí.

Funkční určení

Budova slouží jako sklad knih NTK spolu s veřejnými službami a především studijními prostory. Ve studovnách a učebnách je téměř 2000 čtenářských míst, z toho polovina je vybavena počítačem. Ve volném výběru se nachází 500.000 svazků, ve skladu dalších 600.000 svazků se stejně velkou rezervou. Je výjimečná i svou nabídkou, protože v ní návštěvníci najdou sloučené fondy Státní technické knihovny a knihoven ČVUT a VŠCHT, bude zde i pobočka Městské knihovny v Praze.

Konstrukční a stavební řešení

Nosný systém budovy tvoří železobetonový monolitický skelet převážně s deskami působícími ve dvou směrech. Primární osový systém nadzemních podlaží je 15 x 15 m. Ten je v suterénních prostorách zahuštěn rastrem sloupů v osnovách 7,5 x 7,5 m. Systém sloupů je doplněn stěnami komunikačních a instalačních jader.

Obvodové suterénní stěny jsou navrženy jako monolitické, působící jako spojité nosníky podpírané stropními deskami a deskou základovou.

Stropní konstrukce podzemních podlaží je v prostoru garáží tvořena převážně rovnou deskou tloušťky 250 mm. Pouze místně je z důvodu vyššího zatížení tato deska doplněna hlavicemi průměru 3 m. Stropní konstrukce vynášející velká zatížení od depozitářů je koncipována jako trámová s průvlaky průřezu 700 x 650 mm na rozpon 7,5 m, vynášejících trámy průřezu 350 x 550 mm v roztečích 2,5 m a mezi nimi pnutou desku tloušťky 150 mm. Sloupy v podzemních podlažích jsou kruhové prům. 500 mm až 900 mm, resp. obdélníkové průřezu 250 x 500 mm, 500 x 500 mm, 450 x 900 mm, 500 x 1200 mm a 500 x 1300 mm.

Základním nosným systémem všech stropů nadzemních podlaží je desková dodatečně předpínaná stropní konstrukce s viditelnými kuželovitými hlavicemi průměru 6 m ve střední části objektu, 4,5 m u řady sloupů u fasády a 5 m u sloupů v prostoru okraje prolomených atrií (strop nad 3. NP a 4. NP). Výška hlavic včetně konstrukce desky je 1000 mm, resp. 900 mm ve stropech nad 2. NP až 6. NP, ve stropu nad 1.NP je výška hlavic včetně konstrukce desky 900 mm, resp. 800 mm. Tloušťka desky je navržena 300 mm.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Stropní konstrukce je podpírána soustavou sloupů a stěn výtahových a schodišťových jader. Sloupy nadzemních podlaží jsou kruhové prům. 600 mm až 900 mm, stěny jader jsou navrženy tloušťky 250 mm, resp. 200 mm. Pro zajištění vnesení tlakové síly do průřezu stropní desky v rozsahu celého půdorysu byla tři schodišťová jádra vodorovně oddilatována od stropní konstrukce. Vodorovná dilatační spára je umístěna vždy pod stropem. Stěny jádra jsou uloženy na modulární ložiska a smykové trny umožňující posun v jednom směru.

Stropní desky jsou prolomeny řadou atrií a spojeny monolitickými schodišti.

Část mezistropu nad 1. NP je zavěšena na okraj stropu nad 2. NP pomocí předpjatých betonových táhel prům. 250 mm. Předpětí je zajištěno kabelem se čtyřmi lany v oválném ocelovém kanálku

Okraje stropních desek nadzemních podlaží jsou ztuženy obrubními nosníky, stejně tak obvody vnitřních atrií. Obruba podél osy 8 je předepnuta 2 kabely pro podepření stropu mezipatra.

Hlavní schodiště se předpokládají v provedení kombinace železobetonových prefabrikovaných ramen a monolitických podest, schodiště v atriu jsou monolitická, spojovací schodiště mezi 1. a 2.NP jsou ocelová.

Důvod přihlášení stavby do soutěže

V budově knihovny je použito unikátní energetické řešení, s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí temperování betonového jádra prouděním teplé nebo studené vody v systému BKT, kdy je hmota betonu používána jako zásobník tepla, resp. chladu. Trubky topného a chladicího systému jsou umístěny přímo ve stropních deskách do oboustranně předpínaného betonu. Jde o instalaci zcela unikátní, a to nejen v České republice.

Zaujme i předsazená fasáda. Má dva obvodové pláště – vnější z pásů profilovaného skla, a vnitřní s parapety a s okny, opatřenými protislunečními žaluziemi v dutině dvojitého pláště.

V parteru je fasáda průhledová, aby nic nebránilo pohledu do vstupní haly. “Chybějící“ podpěry prvního nadzemního podlaží, nahradila zavěšená konstrukce, vynášená do vyššího podlaží táhly umístěnými v betonových sloupech.

Neobvyklá je rovněž podlahová kaučuková nášlapná vrstva, která barevně vykresluje deformace stropů. Z funkčních prvků budovy je zajímavostí například instalace Stabilního hasicího zařízení Fogtec, které vyvíjí vysokotlakou vodní mlhu. Spotřeba vody systému Fogtec je až 10x nižší než u konvenčních sprinklerových systémů, při zachování stejné efektivity hašení. Díky vodní mlze je však snížené nebezpečí poškození knižního fondu vodou.

Další technologickou zajímavostí je použití asfaltového teraca, tzv. bithuteraca v parteru budovy, které výrazně snižuje hladinu hluku a tím přispívá k vyššímu uživatelskému komfortu veřejných prostor knihovny.

 3 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  Národní technická knihovna v Praze
 Místo:  Praha
 Typologický druh:  Knihovna
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
 Roman Brychta
 Helika a.s.
 Dodavatel:  Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
 Přihlašovatel:  Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
 Investor:  Státní technická knihovna