Přehlídka diplomových prací 2012

Úterý, 29. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:
Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací čerstvých absolventů českých vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání. Pokud jste letošní rok obhájili svou diplomovou práci a splňujete podmínky, nezapomeňte svou diplomovou práci také přihlásit!

CÍL PŘEHLÍDKY

Cílem Přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Vyhlášením této přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.

ÚČAST V PŘEHLÍDCE

Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

ČVUT Praha – Fakulta architektury, ČVUT Praha – Fakulta stavební, VUT Brno – Fakulta architektury, VUT Brno – Fakulta stavební, TU Liberec – Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava – Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP Praha, AVU Praha.

TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE

přihlášení do přehlídky od 25. 5. 2012 do 10. 7. 2012 do 15,00 hod
odevzdání návrhů od 1. 6. 2012 do 10. 7. 2012 do 15,00 hod
zasedání hodnotící poroty 27. 7. 2012
vyhlášení výsledků 21. 9. 2012

Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku (příloha č. 3 - na konci článku) je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně, a to osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.

POŽADOVANÁ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE

Soutěžní dokumentace bude odevzdána do 10. 7. 2012 do 15,00 hod v následující podobě:

1. Grafická dokumentace:

Dva prezentační panely formátu A1 na výšku na tvrdém papíru (nepodlepené, bez rámů apod.) Výběr se ponechává na autorovi, přičemž:
• první/hlavní panel by měl obsáhnout kompletní diplomovou práci včetně krátké autorské zprávy v českém a anglickém jazyce,
• na druhém/doplňkovém panelu by měla být diplomová práce blíže specifikována (skici, řezy, situace apod.).
Porotě pro rozhodování jsou předkládány oba panely, na výstavách je prezentován pouze jeden první/hlavní panel.
Grafická dokumentace na panelu bude upravena dle závazně stanovené předlohy (příloha č. 2 - na konci článku).

2. Textová část:

• Bude předána ve formátu A4 na výšku, maximálně 1900 znaků včetně mezer, typ písma Times New Roman (nepoužívat Caps Lock).
• Zároveň bude pro účely publikování v katalogu dodána krátká anotace v anglickém jazyce v rozsahu 800 znaků včetně mezer.

3. Elektronická část:

CD 1 – (pro potřeby vydání Katalogu Přehlídky)
Diplomová práce předána na CD. Požadujeme:
• Jednotlivé obrázky ve formátu A5 při rozlišení 300 dpi
• Formáty bitových obrázků: eps, tif, jpg
• Formáty vektorových obrázků: ai, eps
• U vektorových obrázků požadujeme všechny texty převést do křivek.
Na tomto CD budou vypáleny i textová průvodní zpráva a anotace v anglickém jazyce v dokumentu Word v požadovaném formátu.

CD 2 – (pro potřeby rozhodování poroty o udělení zvláštní ceny ArchiCAD) Zdrojová data v jakékoliv verzi programu ArchiCAD, v němž byla diplomová práce zpracována, předána na CD. Soutěžící odevzdáním tohoto CD dává právo poskytovateli zvláštní ceny použít oceněnou práci pro své reklamní a propagační účely.

CENY A ODMĚNY

Na ceny a odměny je z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.
• První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč
• Druhá cena ve výši 15 000 Kč
• Třetí cena ve výši 10 000 Kč
• Jako bonus vítězi 13. ročníku Přehlídky diplomových prací 2012 zajistila ČKA několikaměsíční stáž v Eva Jiřičná Architects Ltd. v Londýně (v případě, že vítěz nebude moci stáž z různých důvodů přijmout, přechází tento bonus postupně na další oceněná místa).
• Zvláštní cena Českých center: Česká centra poskytnou pro jednoho z finalistů týdenní rezidenční stáž na jednom z 21 Českých center ve světě (www.czechcentres.cz).
• Zvláštní cena společnosti Cegra – licence k užívání software ArchiCAD 15 v hodnotě 69 400 Kč
Cenu společnosti Cegra může porota udělit i soutěžním pracím, které v daném softwaru nebyly zpracovány. Toto platí pro případ, že soutěžních prací zpracovaných v daném softwaru bude přihlášeno malé množství nebo nebudou odpovídající kvality.

Klíčová slova: