ARCH 9 | 2014 : Bývať znamená byť

Pátek, 5. Září 2014 - 0:00
| Napsal:
Bydlení ze všech možných pohledů od historie po aktuální trendy - to je téma zářijového čísla časopisu ARCH.
ARCH 9 | 2014 : Bývať znamená byť

Formy bytia, tak ako aj preferencie potrieb, ktoré súvisia s bývaním, sú rozmanité. V časoch vojen a prírodných katastrôf sa potreby bývania redukujú na tie najzákladnejšie. Naopak, v čase blahobytu a bohatstva sú zamerané aj na spoločenskú reprezentáciu a vyzdvihnutie sociálneho statusu. Architektúra bývania má tak rôzne podoby, ktoré reagujú na dané podmienky a možnosti. Aké je však aktuálne poslanie témy bývania? Spoločenský diskurz otvára čoraz naliehavejšie otázky sociálnej zodpovednosti, kde v centre pozornosti je človek a jeho potreby. Spolu s tým sa vytvára prirodzený tlak na rozšírenie základných úloh architektúry s dôrazom na nové, inak orientované, projekty. K nim môžeme zaradiť intervencie typu mestské zásahy, urban markety, „dobré trhy“, ale i tému, ktorú v súvislosti s bývaním objavili košické výmenníky, či efemérnu architektúru pavilónu pred SNG v Bratislave. Výsledky sú dráždivo dobré predovšetkým pre to, že všetky tieto projekty dokázali vytvoriť verejný priestor, ktorý priťahuje ľudí. Silný sociálny motív možno v niektorých momentoch predbieha ich architektonickú ambíciu, ale pri troche snahy sa to dá zlepšiť. Podstatné je, že ľudia „znovuobjavujú“ význam miesta. Inšpiráciu pre nové typy bývania môžeme nájsť práve v týchto „malých- veľkých“ zásahoch. Impulzy, ktoré tak mesto, miesto a nakoniec i človek-užívateľ dostáva, môžu byť také silné, že dokážu priamo ovplyvniť životný štýl. Mimo hlavného prúdu vznikajú akési „ostrovy pozitívnej deviácie“ s kultúrnym podtextom a širším spoločenským významom. Sociálny aspekt architektúry nadobúda tak čoraz väčší význam. V bývaní to znamená predovšetkým oslobodiť sa od zaužívaných konvencií a schém a vidieť veci trošku inak. Možno tak, aby architektúra vytvárala priestor nielen na bývanie, ale aj skutočné bytie. Trošku existencializmu jej v tomto prípade určite nezaškodí. A aj Heidegger by sa potešil.

Andrea Bacová

Obsah:

Téma: Bývať znamená byť

13 Editoriál

Aktuálne

14 Súťaže, výstavy

Rozhovor

18 O bývaní v Horskom parku
Vladimír Zigo a Marusia Zigová v rozhovore s Andreou Bacovou

Realizácie k téme

22 Vladimír Zigo, Marusia Zigová, Pavol Kollár: Agát – rezidencia pod Slavínom, Bratislava
Andrea Bystrická: Asertívny elegán

28 Zoran Michalčák, Roman Bányai: Bytový dom FOREST PARK, Bratislava
Renata Štrpková: Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva

32 Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Gabriel Boženík, Silvia Šillová: Rodinný dom DD, Prešov-Vydumanec
Tomáš Bujna: Vila za mestom

38 Peter Rakšány, Marián Rímeš, Patrícia Schafferová, Dezider Rakšány: Dom pri jazere, Jakubov
Martin Zaiček: Otvorení životu

42 Pavel Simko: Vernacular – rodinný dom, Dedinky
Tomáš Bujna: Dom, ktorý rozpráva miestnym jazykom

46 Jozef Hudák: Byt VT, Vranov nad Topľou
Andrea Bočková: Pod lampou

50 Václav Fiala: Prestavba garáže pre vojenskú techniku na byt so sochárskym ateliérom, Klatovy
Ľubo Stacho: Miesto tankov deti a sochy

Výsledky súťaže

56 Nájomné byty Jarok

K téme

60 Andrea Bacová: Architektúra nájomného bývania – cesta za lepšou kvalitou

Recenzie

63 Andrea Bacová: Pohľady do histórie bývania

64 Kristína Rypáková: IoA Sliver Lecture Series

65 Kristína Rypáková: Hollein

66 Ivana Tláskalová Zavillová: Spravodajstvo z Prahy

Iná kultúra

67 Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – časopriestor a hmla

English summary

68 Living means to live

Klíčová slova: