Beton TKS 5 | 2012 : Sportovní stavby

Pátek, 12. Říjen 2012 - 2:00
| Napsal:

Mnoho lidí, a to hlavně intelektuálů, se dívá na sport jako na něco směšného, odpuzujícího, nekulturního. V minulých měsících podal svědectví o tomto pohledu na sport rekordní úspěch rozhlasové hry Davida Drábka Koule: Příběh vrhačky.

NAPREJ PROTI KOULI

Mnoho lidí, a to hlavně intelektuálů, se dívá na sport jako na něco směšného, odpuzujícího, nekulturního. V minulých měsících podal svědectví o tomto pohledu na sport rekordní úspěch rozhlasové hry Davida Drábka Koule: Příběh vrhačky. Když jsme s přáteli pracovali na knize Naprej!, poprvé mapující dějiny sportovní architektury v českých zemích od renesance po dnešek, tak jsme tento typický postoj intelektuálů obrátili vzhůru nohama a podívali se na sport jako na lidskou aktivitu, která kulturu neodpuzuje, nýbrž naopak produkuje. Jako historici architektury jsme totiž museli uznat, že ve svých dlouhých dějinách pro sebe sport objednával neobyčejně zajímavé stavby.
Podle principu „forma sleduje funkci“ se v dějinách sportovní architektury zrcadlí dějiny samotného sportu, zánik starých a vznik nových sportovních disciplín, proměny jejich společenského statusu a prestiže, sepětí sportu s politikou a ideologií. Stejně dobře lze na vývoji sportovních staveb sledovat střídání architektonických stylů a leckdy mistrovské zacházení jejich autorů s různými konstrukčními systémy, jejichž inovace si vynucovaly hlavně sály pro jezdecké, plavecké a kolektivní sporty o velikém rozponu. Na popud sportu se v takových stavbách spojil umělecký výkon architekta s odvážnými intelektuálními výkony inženýrů a statiků.

Když však přemýšlím o průrvě, která se časem vytvořila mezi světem sportu a světem intelektuální práce, nemůžu si nevzpomenout na podivuhodný fakt, že u počátků moderního českého sportu a moderní tělesné výchovy stáli dva velcí intelektuálové, historik umění Miroslav Tyrš a vzdělaný finančník Jindřich Fügner. Sportovním aktivitám se oba snažili vtisknout umělecký a intelektuální obsah a opravdu se jim to dařilo. Zapojili do svého sokolského hnutí nejlepší dobové umělce a architekty. Fügner dokonce sám zaplatil novostavbu první sokolovny, která pak pro mladší sportovní stavby vysoko nasadila laťku architektonické kvality. Oblíbené Fügnerovo heslo „Naprej!“ (=Napři! Překonej odpor!), převzaté prý z hymny jihoslovanských vlastenců, jsme i proto použili v názvu naší knihy.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
editor knihy Naprej!
Česká sportovní architektura 1567–2012

 

OBSAH:

BETON A ARCHITEKTURA – sportovní stavby

ÚVODNÍK
Rostislav Švácha /2

TÉMA
Navrhování tribun sportovních staveb
Pavel Hladík /3

STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Velkorozponová konstrukce sportovní haly z prefabrikovaných betonových lomenic
Massimo Lafranchi, Armand Fürst /10
Prefabrikované konstrukce pro dvě sportovní stavby
Pavel Čížek, Zdeněk Burkoň, Michal Sadílek /18
RELAXX športovo-relaxačné centrum
Andrea Klimko /27
Náměstí Eduarda Wallnöfera v Innsbrucku /31
Prefabrikovaná konstrukce Stockholmské Tele2 areny
Risto Pesonen, Lucie Šimečková /38
Kulturně společenské a sportovní centrum „Nový Chomutov“
Jindřich Smetana, Petra Klimčuková, Petr Skála, Vladimír Janata /44
Skokanský můstek v Ščučinsku, Astana v Kazachstánu /50

SANACE A REKONSTRUKCE
Statické zkušenosti při náhradě historické plastiky
Zdeněk Bažant, Jiří Strnad /52
Zvýšení únosnosti stropní desky s Wünschovými hlavicemi
Pavel Beran /56
Vady a poruchy betonových podlah aneb když se nedaří... Část 3. Poruchy způsobené provozem
Jarmila Novotná /61

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
Fotbalový stadion v Johannesburgu /64
Technické nástroje na zabezpečenie krytia výstuže a s tým súvisiace aspekty
spoľahlivosti železobetónovej konštrukcie
Igor Hudoba /67
Systém kontroly kvality při výrobě cementu
Kateřina Jiroušková /72

VĚDA A VÝZKUM
Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem
Leonard Šopík, Jiří Stráský /76

AKTUALITY
Recenze /26, 43, 60, 63
Rešerše /49
SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /80

Klíčová slova: