R

Rostislav Švácha

Pedagog

Životopisné údaje (bio):

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Vědecký pracovník Oddělení umění 19.-21. století na Ústavu dějin uění Akademie věd ČR.

Věnuje se především dějinám architektury 17.–21. století. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého (1971–1976), kde v roce 1977 získal doktorát za dizertaci o Janu Santinim-Aichelovi. V letech 1977–1984 pracoval v redakci výtvarného umění nakladatelství Odeon, od roku 1984 zaměstnán v ÚDU AV ČR. V letech 1991–2019 vyučoval na katedře dějin umění olomoucké univerzity (docent 2000, profesor 2005, vedoucí katedry 2014–2017), v letech 1995–2015 přednášel dějiny moderní architektury na Akademii výtvarných umění v Praze, od roku 2019 vyučuje v Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. V letech 1985–1995 řídil časopis Umění. V Ústavu dějin umění AV ČR vedl velké týmové práce, jejichž výsledkem se staly publikace Kapitoly z českého dějepisu umění (1987; koeditoři Josef Krása, Rudolf Chadraba, Anděla Horová), Dějiny českého výtvarného umění V (2005; koeditorka Marie Platovská), Dějiny českého výtvarného umění VI (2007; Marie Platovská) a Dějiny umění v českých zemích 8002000 (koeditorka Taťána Petrasová). Podílel se též na soupisech památek Prahy, na úkolech Strategie AV 21 a na mnoha dalších projektech. Je nositelem Ceny Ministerstva kultury ČR, ceny České komory architektů, Ceny Mezinárodního olympijského výboru, Palackého medaile, spolunositel ceny Magnesia Litera za publikace Paneláci I–II. Působí též v občanských spolcích Klub Za starou Prahu a Za krásnou Olomouc a vstupuje často do většinou neúspěšných bojů za ochranu památek poválečné architektury.

 

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: svacha@udu.cas.cz
Generální partner
Hlavní partneři