Bienále Industriální stopy 2011 již po šesté

Úterý, 14. Červen 2011 - 2:00
| Napsal:

Celorepublikové a celoroční – takové jsou Industriální stopy 2011. Akce, která se letos koná již pošesté, totiž probíhá od ledna a některé výstavy, divadelní projekty či odborná setkání skončí až v prosinci.

Regionální záběr postihne díky stále četnějším aktivitám umělců i vlastníků objektů s průmyslovou minulostí celé území České republiky: bohatá industriální historie severočeských Vejprt bude vedle dalších míst zmapována v chystané první publikaci z řady Industriální topografie ČR, zaměřené na Ústecký kraj (uvedena bude při zahájení EHD – Dnů evropského dědictví 10. září v Žatci); na opačném konci republiky, v okolí Ostravy, se chystá pestrý program související s revitalizací Dolní oblasti VÍTKOVIC.

Ačkoliv je program letošních Industriálních stop rozprostřen do celého roku, kumulaci akcí lze vypozorovat tradičně na podzim. Zejména pro odbornou veřejnost, ale i architekty, lidi z investorských organizací či pracovníky státní správy a samosprávy bude určena říjnová exkurse do Ostravy a představení ambiciózního, investičním objemem, rozsahem i náročností výlučného projektu Nových VÍTKOVIC a revitalizace dalších míst v Ostravě. Titul letošních Stop „Architektura konverzí - balancování mezi záchranou, tvůrčí intervencí a destrukcí“ vrchovatě naplní říjnová mezinárodní konference v Národním technickém muzeu (iniciovaná především studenty vysokých škol) nazvaná PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ – NA HRANĚ…

Industriální atmosféra propojí akce zaměřené na uměleckou tvorbu v netradičním průmyslovém prostoru. Půjde například o festival 4+4 dny v pohybu, který je letos včleněn do Industriálních stop, ale také projekty Akademie múzických například v Praze, Semilech či Orlických horách, právě tak jako aktivity mnoha občanských a uměleckých sdružení na Kladně. Další akce jsou hlášené rovněž z Žatce, Liberce, Karlových Varů, Teplic, Mimoně či Vysokého Mýta.

„Otázka nestojí tak, který z bodů programu je větší či významnější. Pro nás, pořadatele Industriálních stop je největším potěšením a do jisté míry i zadostiučiněním registrovat, kolik aktivit každoročně přibývá a jak stoupá zájem o celé téma. Uchováváme si naději, že je-li aktivní veřejnost, nemusí být osud českého industriálního dědictví zpečetěn, jak by se mohlo mnohdy zdát,“ komentuje zhruba šest desítek položek na programu letošních Industriálních stop jejich spoluzakladatel, Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při Fakultě architektury ČVUT. Ukázkovým příkladem byla zimní série konferencí „Co jsme si zbořili“ v areálu pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, která bude mít 11. 11. pointu v podobě konference Mezi nebem a zemí aneb Komíny - symboly konce industriální éry?

Pořadateli Industriálních stop 2011 jsou tradičně Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Národní památkový ústav. Jako generální partner se k Industriálním stopám vrací společnost VÍTKOVICE a.s. společně se sdružením právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE. Partnery jsou Národní technické muzeum, záštitu přijal MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR. Informace jsou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz a Facebooku www.facebook.com/industrialnistopy.