Cena Architekt roku 2014 zná své finalisty

Úterý, 2. Září 2014 - 22:11
| Napsal:

Vítěz letošního ročníku bude znám 17. září, kdy budou v rámci galavečera 25. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Národním domě na Vinohradech v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky.

Architekt roku 2014
Fotoalbum: 
Adam Gebrian
Josef Pleskot - foto © Tomáš Novák
Martin Rajniš - foto © Kruh, o.s.
Pavla Melková
Petr Hájek

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 3-5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Odborná porota v čele s předsedou prof. Zdeňkem Fránkem v tomto roce vybrala tato zvučná jména české architektonické scény:

- Ing. arch. MArch Adam Gebrian za sérii článků v časopise Respekt

- doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek za projekt Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí

- Ing. arch. Pavla Melková za Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

- Ing. arch. Josef Pleskot za projekt Světa techniky - Science and Technology Centra v Ostravě

- prof. Ing. arch. Martin Rajniš za – výstavu v Centru současného umění DOX v Praze s názvem Martin Rajniš: Huť architektury

Cenu Architekt roku nejlépe charakterizují slova pana profesora Zdeňka Šrámka: "Cena Architekt roku 2014 je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Je to cena v naší zemi výjimečná a ojedinělá a tímto skvěle doplňuje i mozaiku ostatních cen za architektonické počiny nebo celoživotní dílo, motivačních počinů propagujících architekturu a vystavující na světle téma nutnosti kultivace citu v této oblasti."

Zdůvodnění poroty k jednotlivým nominacím:

Adam Gebrian / Série článků v časopise Respekt

Za neúnavnou publikační a diskusní aktivitu ve veřejném prostoru, směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře u nás i ve světě. Od internetových multimédií (blogy, vlastní pořad na stream.cz), přes tištěná (vlastní rubrika v Lidových novinách a nově v Respektu, druhém nejčtenějším českém týdeníku) až po rozhlas (vlastní pořad v Českém rozhlase - na Radio Wave). Též je aktivní na veřejných fórech, odborných konferencích i jako architektonický poradce a iniciátor architektonických soutěží (Pec pod Sněžkou).

Josef Pleskot / Svět techniky - Science and Technology Centrum v Ostravě

Za pokračující sérii architektonických realizací snad všech měřítek i zadání, které patří bezesporu k oborové špičce toho, co vzniká v České republice. V tomto roce především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic s vizí propojení kreativního vzdělávání a průmyslu, směřující k redefinici identity dlouho zanedbávané části města. Současná architektura v tomto případě posiluje typicky průmyslový charakter místa s novým ambiciózním konferenčním, kulturním, výtvarným, hudebně-festivalovým programem nadregionálního významu. Rovněž za dlouhodobou intenzivní obhajobu architektury ve společenském diskursu, v poslední době podpořenou nezvykle jasným a otevřeným veřejným vystoupením při zachování principů demokracie ve vysokém školství.

Martin Rajniš / Huť architektury – výstava v Centru současného umění DOX v Praze

Za nebývale kvalitní architektonickou tvorbu, která při svém dlouhodobém soustředění na jednoduchý stavební princip spojování a skládání dřeva ukazuje celou šíři a komplexnost architektury jako oboru, jakož i problematiku trvalé udržitelnosti. Za veřejná vystoupení, i reprezentaci české architektury v zahraničí. Za názornou a velmi přesvědčivou ukázku toho, že skutečnému Tvůrci stačí k vytvoření originální architektury jen velmi málo prostředků.

Pavla Melková / Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

Za výrazné angažmá architektky ve veřejné službě (vybudování a vedení Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy od 2012). Výsledkem dosavadní práce KVP jsou dva významné dokumenty s potenciálem výrazně zlepšit stav pražských veřejných prostranství – Manuál tvorby veřejných prostranství a Koncepce pražských břehů. Architektka se rovněž angažuje publikačně knižně (Prožívat architekturu, 2013 a Bastion XXXI u Božích muk, s M. Cikánem 2012) i časopisecky, spoluorganizuje výstavy a veřejné akce (Gion A. Caminada, Tvorba míst, 2014 a MCA atelier, Stůl u okna, na stole kniha, 2014, Dům umění ČB). V předloňském roce získala v autorském tandemu kanceláře MCA hlavní cenu v soutěžní přehlídce Grand Prix za revitalizaci Bastionu u Božích muk. V témže roce a v rámci stejného týmu zvítězila v soutěži na obnovu státního hradu Bečov nad Teplou.

Petr Hájek / Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí

Za realizaci série výjimečných staveb v posledních letech - Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí, které citlivě reaguje na přírodní kontext zámeckého parku a vytváří vrcholně kultivované prostředí pro pedagogické aktivity směřující k poznávání a ochraně přírody; za rodinný dům Chameleon, který se prolíná organicky se svým přírodním okolím a poskytuje bezprostřední zážitek kontaktu s ním; za novátorské a experimentální přístupy a zadání ve výuce na Fakultě architektury ČVUT v Praze, které vyústily v sérii veřejných výstav (Anastomosis v Centru současného umění DOX v Praze) se širokým ohlasem.

Klíčová slova: