ERA21 05/2016: Městský architekt

Pondělí, 14. Listopad 2016 - 9:41
| Napsal:

S rostoucí poptávkou po zkvalitňování veřejných prostranství se v mnoha malých a středně velkých obcích zvyšuje zájem o zřízení institutu městského architekta. Je to snad náznak měnícího se náhledu společnosti na tuto profesi? Předposlední letošní číslo časopisu ERA21 tuto tematiku podrobně analyzuje a přináší rozhovory s několika architekty, kteří ve funkci městského architekta působí.

ERA21 05/2016: Městský architekt – foto © ERA21

Městský architekt

Zuzana Morávková

Téma městského architekta nám v hlavě leží již delší dobu. Posledním impulzem byl letošní rok, kdy v našem domovském Brně vyvrcholila debata o obnovení kanceláře architekta města a kdy dlouholetý kolega Marek Kuchta opustil redakční řady, aby se stal městským architektem v Hranicích. Pominu-li dění na pražském Institutu plánování a rozvoje v posledních měsících, činnost městských architektů se dostává do centra pozornosti v řadě českých měst hledajících svou identitu. Městům mnohdy chybějí udržitelné koncepce rozvoje, sílí v nich poptávka po kvalitních veřejných prostranstvích a kvalitních stavbách veřejné vybavenosti. Přestože není pozice městského architekta upravena žádným obecně závazným právním předpisem ani jiným profesním dokumentem a není podporována ani na vládní úrovni, v současné době ji v různých formách využívá kolem devadesáti českých a moravských měst a obcí a zdá se, že jejich počet bude narůstat.

ERA21 se rozhodla přispět do diskuze tímto číslem, ve kterém jsme se zaměřili na města malé a střední velikosti. Hlavní město Prahu jsme z našeho průzkumu záměrně vynechali; sama o sobě by problematika IPR vydala na celé jedno číslo a je zřejmé, že pro objektivní zhodnocení činnosti instituce chybí potřebný odstup. Města, která jsme do čísla vybrali, se vzájemně liší – svou velikostí, historií, prostorovou a funkční strukturou i socioekonomickým vývojem, liší se délkou působení městského architekta i rozsahem jeho činnosti. Každé má svá specifika. Zajímaly nás především zkušenosti městských architektů, ale také to, jak spolupráci hodnotí představitelé města. Pátrali jsme po konkrétních výsledcích této spolupráce, jakkoli je pochopitelné, že nepřicházejí ze dne na den. Ptali jsme se i po problémech, které v průběhu mohou nastat. Vyzpovídali jsme deset architektů působících v jedenácti českých a moravských městech a jednoho zástupce ze Slovenska. Dotkli jsme se úlohy architekta v rámci větších územně samosprávných celků a podnikli také historický exkurz pojednávající o proměně role městského architekta na příkladech Prahy, Brna a Hradce Králové. ERA21 #05/2016 má ambici být městům vodítkem, jak a proč spolupracovat s městským architektem, a architektům motivací, jak přispět k udržitelnému rozvoji sídel.

OBSAH ČASOPISU ERA21 5/2016

7 editorial / Zuzana Morávková
8 aktuality
10 recenze
14 realizace – Řeka, voda, proud. Centrum environmentální výchovy PROUD v Horažďovicích – Jiří Bíza, Martin Kožnar / Atelier 25 /
18 intro – Litomyšl. Renesanční město moderní architektury
20 rozhovor – Brno: největší výzvou je územní plán. Rozhovor Zuzany Morávkové s Michalem Sedláčkem
24 rozhovor – Chrudim: hlavním nástrojem je vůle. Rozhovor Filipa Landy s Markem Janatkou
27 rozhovor – Dolní Břežany: centrum je důležité kvůli identitě. Rozhovor Yvette Vašourkové s Annou Šlapetovou Kovářovou
30 realizace – Hledání měřítka. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech – Bogle Architects
34 realizace – Pod jednou střechou. Modernizace autobusového nádraží v Litoměřicích – Bohumil Novotný, Radek Hegmon / design cité+ /
37 anketa – Mnichovo Hradiště očima Jakuba Chuchlíka
40 anketa – Rožnov pod Radhoštěm očima Jana Horkého
42 anketa – Písek očima Josefa Zábranského
44 anketa – Jablonné nad Orlicí očima Michala Fišera
46 anketa – Třeboň očima Aleše Valdera
48 anketa – Žďár nad Sázavou očima Zbyňka Ryšky
50 anketa – Turnov a Varnsdorf očima Borise Šonského
52 metodika – Architekt kraje – Filip Landa, Petr Lešek
54 rozhovor – Stavební mistr celého Nizozemska. Rozhovor Marcely Steinbachové s Liesbeth van der Pol
56 historie – Sto let plánování města. Proměna role městského architekta v Praze, Brně a Hradci Králové v průběhu 20. století – Martina Koukalová, Milan Kudyn, Barbora Benčíková, Ladislav Zikmund‑Lender
63 praxe – Fenomén Snozzi. Čtyřicet let Luigiho Snozziho v Monte Carassu – Petr Kratochvíl
65 rozhovor – Trenčín: postupnými kroky správným směrem. Rozhovor Ondřeje Teplého s Martinem Beďatšem
68 idea – Trenčín si Ty. Proces přípravy ideové soutěže Trenčín – město na řece
80 trendy
98 příloha – Požadavky na opláštění současných průmyslových budov – Jaroslav Štok
108 příloha – Potřeba tepla pro přípravu teplé vody v obytných budovách – Roman Vavřička
114 příloha – Zdroje energie pro pasivní domy – Libor Hrubý
118 příloha – Vybrané základní požadavky na aplikované omítky – Lukáš Balík
120 příloha – Starořímská Serdica v současné Sofii – Jana Margoldová