ERA21 5/2010 - Duše města

Pátek, 19. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:

Richard Burdett: „Navzdory problémům překotné urbanizace neztrácejí města schopnost inovace a adaptace.“ Richard Burdett - profesor urbanismu na Londýnské škole ekonomických a politických věd a ředitel tamějších programů Cities a Urban Age.

Města na celém světě přitahují migranty vidinou lepších příležitostí. Každý nový obyvatel města však znamená zátěž pro jeho klíčové orgány svým nárokem na domov a jeho infrastrukturu. Ekonomická krize jen zvýraznila nesoulad mezi dostupnými zdroji a náklady. Způsob, jakým jsou města navržena, řízena a obývána, je zásadní pro jejich sociální a ekonomický blahobyt. Rozloha města a index zastavěnosti určují vzdálenosti, jaké musejí lidé denně urazit, i způsob, jakým je zdolávají. V expandujícím Mexico City připadá 360 aut na tisíc obyvatel, což je dvakrát víc než v New Yorku s kompaktní hustou zástavbou. Díky investicím do veřejné dopravy jezdí do práce autem pouhá třetina Newyorčanů, v Londýně používá na denní dojíždění veřejnou dopravu 95 % nejbohatších obyvatel. Kompaktní, méně suburbanizované prostředí – podpořené důmyslným systémem veřejné dopravy – je nejen prostorově efektivnější, ale umožňuje svým obyvatelům pohyb s malými finančními i ekologickými náklady. Jako v lidském těle, i ve městě vznikají problémy – zácpy, plýtvání, znečištění, násilí a nerovnost. Protože je však jeho základní funkcí sdružování jednotlivců, má potřebné zdroje i kapacitu pro inovaci a adaptaci. Pokud jsou diagnóza a postup léčby správné, je možné města uzdravit.

 

OBSAH časopisu ERA21 č. 5/2010

 
5. editorial / Richard Burdett
6 aktuality
8 recenze
12 průvodce/ Horní Slezsko aktuálně! / Bartek Nawrocki, Vojtek Czapnik
12 intro / Harmonie v hustém městě / Michael Wolf
16 téma/ Nic není samozřejmé / Václav Havel
18 výzkum/ Cronocaos
30 teorie/ Města na pokraji chaosu / Deyan Sudjic
34 projekt / Dům zuby nehty / Adam Caruso, Peter St. John,Thomas Demand
36 teorie / Existenciální úloha architektury / Juhani Pallasmaa
40 projekt / Přehodnocení štěstí / Aldo Cibic
42 teorie/ Města generace etického konzumu / Stefan Behnisch
44 výzkum / Prázdné Nizozemsko, spojení architektury a idejí / Rietveld Landscape
46 teorie / Modernismus / Fumihiko Maki
47 diskuze / Jaké jsou limity urbanizace?
64 idea / Zrcadlový vrch / Kateřina Šedá
68 trendy
76 příloha / 12. Designblok / Larisa Blichová
78 příloha / Městský mobiliář/ Vladimír Holý
86 příloha / Fasády včera a dnes /Jan Stavinoha

 

Klíčová slova: