EUROSTAV 9 | 2012: Energeticky úsporné budovy

Úterý, 2. Říjen 2012 - 2:00
| Napsal:

Práve architekti sú tí, od ktorých závisí, ako budovy navrhujú a či ich navrhujú okrem všetkých ostatných parametrov aj energeticky úsporne a udržateľne.

Milí architekti!

Dúfam, že sa neurazia ďalší naši čitatelia, že sa prihováram v dnešnom editoriáli špeciálne len architektom. Dôvodom je dnešná téma – energeticky úsporné budovy – a fakt, že práve architekti sú tí, od ktorých závisí, ako budovy navrhujú a či ich navrhujú okrem všetkých ostatných parametrov aj energeticky úsporne a udržateľne. Z osobných rozhovorov s nimi viem, že na jednej strane si uvedomujú, že európske ciele 20/20/20 bude treba začať už čoskoro plniť (2018, resp. 2020). Na druhej strane mnohých táto blížiaca sa povinnosť – navrhovať budovy v takmer pasívnom energetickom štandarde – poriadne znervózňuje. Niektorí sa dokonca vyjadrujú v tom zmysle, že ich tieto európske direktívy obmedzujú v slobodnej tvorbe. Nechcem nikoho presviedčať o opaku a vyzývať ich k pozitívnemu vnímaniu európskych direktív, ale ponúkam môj pohľad k tejto téme.

Podieľať sa na tvorbe prostredia je veľkou výsadou, ale aj zodpovednosťou. Túto výsadu, ale aj zodpovednosť, nesú na pleciach práve architekti. Oni sú tí (spolu so svojimi spolupracovníkmi – projektantmi), ktorí vstupujú do prostredia so svojou víziou, ako toto prostredie dotvoriť, ako navrhnúť budovu, ako ju vyriešiť v širších vzťahoch, ako navrhnúť jej dispozíciu, prevádzku, ako zabezpečiť požadovaný užívateľský komfort, aby sa stala pozitívnou súčasťou daného prostredia. V súčasnosti k týmto všetkým požiadavkám, ktoré musia v návrhu zohľadniť, pristupuje ešte energetické hľadisko. Musia navrhovať budovu tak, aby nezaťažovala prostredie, aby bola energeticky úsporná alebo dokonca energeticky pasívna či plusová. A toto nové hľadisko – energetické – je pre mnohých bremenom, ktoré sa im už nechce niesť.

Ja sa ale domnievam, že architektov v súčasnosti obmedzuje v tvorbe podstatne viac všelijakých iných faktorov ako len faktor energetický. Projektov na zelenej lúke prakticky niet, stále viac je rekonštrukcií a prieluk, kde je obmedzení neúrekom. Bohatých investorov, ktorí by nestrážili prísne rozpočet stavby, takisto niet. Zároveň stúpa počet investorov, ktorí požadujú nielen architektonicky a prevádzkovo dobré a vtipné riešenia za rozumnú cenu, ale aj energeticky úsporné riešenia. Uvedomujú si architekti, že ak im takéto riešenia nebudú vedieť ponúknuť, vypadnú z kola von? Že stratia zákazku, stratia biznis? Navrhnúť energeticky úspornú a zároveň architektonicky kvalitnú budovu sa totiž nedá oddeliť. Je to o koncepte!

Keď si prelistujete zahraničné architektonické časopisy, alebo pozriete odkazy na medzinárodné architektonické súťaže a projekty na internete, zistíte, že tam sa nijako zvlášť nezdôrazňuje to, že budovy sú navrhované ako energeticky pasívne alebo dokonca plusové. Berie sa to ako samozrejmosť! Ako niečo, čo je v súčasnosti samozrejmou požiadavkou investorov. A nikto z architektov nad tým nenarieka a asi ani netvrdí, že ho to obmedzuje v tvorbe. Inak by sa predsa súťaže asi nezúčastnil, nie?

Milí architekti, niet inej cesty, treba sa určite začať viac vzdelávať v tejto oblasti, aby ste boli schopní práve svoju tvorivosť a nadanie pre tvorbu budov a prostredia pretaviť aj do konkrétnych projektov energeticky úsporných budov. Niektorí to pochopili a ponúkajú takéto riešenia svojim investorom. Iní chcú robiť hlavne dobrú a kvalitnú architektúru a európskymi energetickými direktívami sa zatiaľ príliš nechcú zapodievať. Práve tým odkazujem: nedovoľte, aby nám tu vznikali síce energeticky pasívne alebo až plusové budovy, ktoré budú z hľadiska energetického vyriešené brilantne, ale bude im chýbať to podstatné: kvalitná architektúra.

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.
šéfredaktorka

Obsah Eurostav 9/2012

EDITORIAL
6 Milí architekti!

UDRŽATEĽNOSŤ VO VÝSTAVBE
8 Knauf Insulation

ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY
10 Postupy v zlepšovaní energetickej hospodárnosti budov do roku 2020
14 Verejné budovy a úspory energie

DISKUSNÉ FÓRUM
22 Bioplynové stanice na Slovensku

ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY
26 Financovanie projektov energetickej efektívnosti v mestách a obciach
29 Vplyv energetickej efektívnosti na certifikáciu

ŠPECIÁL
34 Progresívne systémy techniky prostredia

ARCHITEKTÚRA
41 Bratislava Business Center 1 Plus

VÝSTAVBA VO SVETE
48 „Námornícky“ komplex Merenkulkijanranta
50 Energeticky úsporný dom, Poľsko

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE
52 Nové kultúrne centrum v Bordeaux

INDUSTRIÁL
54 Regiocentrum Nový pivovar

DREVENÉ KONŠTRUKCIE
56 Určenie mechanických vlastností dreva

MOSTY
58 Oblúkové murované mosty

PATENTY V STAVEBNÍCTVE
60 Komplex na výrobu energie z odpadov

61 INFOSERVIS

67 SUMMARY

68 PREHĽAD