Magistrála - Věc politická

Datum konání: 07.08.2013, 18:00 - 08.08.2013, 19:00

Pondělí, 5. Srpen 2013 - 0:00
| Napsal:

V rámci Otevřené scény I.P.Pavlova proběhla dne 1.8. 2013  diskuse na téma Magistrála - Věc politická.

CCEA - Magistrála - Věc veřejná - nadhled - foto © Lukáš Cetera
Fotoalbum: 
CCEA - Magistrála - Věc veřejná - Ondřej Galuska, koncert - foto © Lukáš Cetera
CCEA - Magistrála - Věc veřejná - Šachy - foto © Lukáš Cetera
CCEA - Magistrála - Věc veřejná - Super sekáč - foto © Lukáš Cetera
CCEA - Magistrála - Věc veřejná - Compania Element - foto © Lukáš Cetera
CCEA - Magistrála - Věc veřejná - debata - foto © Lukáš Cetera
CCEA - Magistrála - Věc veřejná - MIB Quartet - foto © Lukáš Cetera
CCEA - Magistrála - Věc veřejná - nadhled - foto © Lukáš Cetera

Diskuse se zúčastnili:
Ing. Jiří Nouza – náměstek primátora hl.m. Prahy
Ing. arch. Václav Vondrášek – místostarosta MČ Praha 2
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. - zastupitel MČ Praha 4
Jarmila Johnová – občanské sdružení Pražské matky
Vít Masare - občanské sdružení Auto*Mat

V rámci prvního bloku došlo ke připomenutí si některých drobných kroků, které město a městské časti v minulých letech prosadili. V první řadě šlo o zúžení o jeden jízdní pruh za Nuselským mostem, které před lety inicializovala a prosadila MČ Praha 2, respektive Ing. arch. Vondrášek. Dále bylo poukázáno na pozitivní dopady omezení rychlosti na 50 km od Jižní spojky, o které se zasadil pan Štěpánek, kdy působil jako zastupitel hl.m. Prahy. Vít Masare informoval o aktivitách spjatých s Roadmap 2014 -“plán krátkodobých opatření do roku 2014”, který vznikl po podpisu Inciativy za humanizaci severojižní magistrály.

Náměstek primátora Ing. Nouza poukázal na dílčí změny, které se dějí kolem radnice, jako je plán na otočení dopravy v Lublaňské ulici na Praze 2, a potvrdil, že magistrát vidí magistrálu jako 2 jízdní pruhy a cyklopruh. Že se nejedná jen o politickou deklaraci potvrdil z publika Martin Šubert z TSK s informací, že se již kreslí a vymýšlí varianta 2 + 2 pruhy s cyklopruhem v cele délce magistrály.

Na závěr diskuse došlo ke shodě všech diskutujících, že vidí a chápou magistrálu jako veřejný prostor - jako bulvár XXI století.

Za CCEA - Centrum pro středoevropskou architekturu jsme potěšení, že po Iniciativě za humanizaci severojižní magistrály se již pracuje dle Roadmapu 2014, který jsme spolu s Auto*Matem, dopravními inženýri Ing. Malinou a Ing. Špilarem a s dalšími odborníky vytvořili, a že rok před volbami město a radnice nejen deklarují, ale i činí první kroky k diverzifikování dopravy na pražské magistrále.

Akcí Otevřená scéna I.P.Pavlova jsme nabídli svěží pohled na pražskou magistrálu a poukázali na to, že transformace magistrály je nízkonákladová záležitost - že je to otázka odvahy a ne investic. Jsme velice rádi, že po řadě let došlo ke shodě v názoru mezi jednotlivými městskými částmi a magistrátem a navíc, že máme celý rok na to, abychom tyto změny realizovali.

Další diskuse v rámci otevřené scény:
7.8.2013 18:00-19:00 Magistrála = nová pražská třída - věc veřejná s veřejností a se zástupci občanských sdružení
8.8.2013 18:00-19:00 Magistrála = nová pražská třída - věc technická s dopravními inženýri, dopravní policií a dalšími odborníky na veřejný prostor

program, další fotky a zprávy o nových účinkujících najdete na blogu
nebo na facebooku