Na EXPO 2015 v Miláně uvidí návštěvníci kousek českého lesa

Čtvrtek, 15. Leden 2015 - 0:00
| Napsal:

Přípravy na EXPO 2015 vrcholí a tento týden se novináři mohli seznámit s části expozice, která se představí v českém pavilonu v Milánu. Funkční segment tzv. 'Laboratoře ticha' byl předveden v prostorách Institutu intermédií ČVUT. Funkční biotop lesa s automatickým ovládáním odkryje pomocí moderních technologií tajemství světa rostlin. Současně vytvoří příjemný a klidný prostor, který může být kontrastem k ostatním hlučným a blikajícím expozicím.

Funkční segment expozice pro EXPO 2015 - foto © Evžen Janoušek
Fotoalbum: 
Funkční segment expozice pro EXPO 2015 - foto © Evžen Janoušek
Detaily expozice Laboratoř ticha snímá automatická kamera na speciálním pojezdu - foto © Evžen Janoušek
Rektor ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v diskusi s Generálním komisařem české účasti na EXPO 2015 Jiřím F. Potužníkem - foto © Evžen Janoušek
Zleva Ladislav Lábus, Jiří F. Potužník, Petr Konvalinka a Jan K. Rolník na tiskové konferenci - foto © Evžen Janoušek
Laboratoř ticha pro EXPO 2015 - vizualizace - © KGK EXPO 2015
Laboratoř ticha pro EXPO 2015 - vizualizace - © KGK EXPO 2015
Laboratoř ticha pro EXPO 2015 - vizualizace - © KGK EXPO 2015

V průběhu podzimních měsíců loňského roku realizoval projektový tým pod vedením Jana K. Rolníka ze společnosti Full Capacity instalaci a zkušební provoz systému. Na konci prosince představil systém poradnímu sboru v čele s generálním komisařem účasti ČR na EXPO 2015 Jiřím F. Potužníkem. Transport zařízení do Milána je plánován na začátek února, světová výstava začíná 1. května 2015.

V prostorách Institutu intermédií ČVUT v pražských Dejvicích, kde instalace vzniká, roste díky silným zářivkám a automatickému pěstebnímu systému naprosto funkční lesní biotop. Je to přibližně jedna čtvrtina z celkových 12m2, které uvidí návštěvníci českého pavilónu. Rostliny jsou osázené do bílých futuristických květníků amorfních tvarů, atmosféru lesa evokuje šumění listí a cvrkot hmyzu. Dění v lese snímají v reálném čase miniaturní kamery. V počítači se živý stream obohacuje o prvky rozšířené reality, popis a informace o rostlinách a promítá na velkou projekční plochu.

„V Milánu přibyde i interaktivní složka expozice, dvě místa, na kterých systém detektuje přítomnost člověka, začne ho 'poslouchat' a v momentě, kdy bude v klidu a tiše, začne kamera snímat větší detail rostlin. Pokud bude interakce trvat déle než 20 vteřin, pohled na velké projekci se prolne na buněčnou úroveň,“ provedl 'Laboratoří ticha' producent projektu Jan K. Rolník a k průběhu příprav poznamenal: „Je to úžasná výzva a radostná práce. Cílem je dosažení co nejjednoduššího sdělení a silného emocionálního zážitku. Vše vzniká v rámci relativně malého, mladého a skvělého týmu za vydatné pomoci ČVUT, které je 'rodištěm a kolébkou' našeho projektu.“

Nápad, který začal vznikat jako semestrální práce na Fakultě architektury ČVUT v Praze, bude jednou ze tří částí expozice českého národního pavilónu. Jeho stavba odstartovala v srpnu 2014 podle návrhu architektonického studia Chybik+Kristof Associated Architects a dodavatelem je vizovická firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION.

Expozici připravuje společnost Full Capacity ve spolupráci s ČVUT, kde se do projektu zapojilo několik pracovišť Fakulty architektury ČVUT včetně ateliéru Vladimíra Soukenky a ateliéru Mariana Karla, kde působí hlavní autoři návrhu David Sivý a Jan Tůma. Na projektu se dále podílí Fakulta elektrotechnická ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Institut intermédií, Institut světelného designu, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Botanická zahrada hlavního města Prahy. Právě mezioborová a meziinstitucionální spolupráce jsou jedním z významných přínosů projektu, jehož výtvarná i technická úroveň dokládá úroveň kvality vyskoškolského studia na ČVUT.

Systém s názvem 'Laboratoř ticha' s mottem: 'čím pomaleji jdeme přírodou, tím větší tajemství nám odkrývá' vytváří rozjímavou atmosféru českého lesa a současně s pomocí vyspělých technologií odkrývat tajemství světa rostlin. Součástí futuristické laboratoře jsou kromě živých rostlin také projekční plochy a kamerový systém. Ten bude interaktivně reagovat na pohyb návštěvníků a umožní jim mj. nahlédnout do jinak pouhým okem neviditelného světa rostlinných buněk. Systém bude nejen originální podívanou do živého ekosystému, ale bude také po celou dobu sbírat data pro následnou vědeckou činnost botaniků. Kromě svého hlavního cíle – představit les jako významné místo duchovního odpočinku – chce instalace návštěvníkům nastínit atraktivní a přístupnou formou i vědecký pohled na český lesní ekosystém.

Společnost Full Capacity kromě multimediální instalace 'Laboratoř ticha' realizuje i interiér a výstavní mobiliář sousední části Českého pavilonu s názvem 'Země fantazie', kde budou dočasné expozice krajů a partnerů České účasti EXPO. Autory návrhu jsou Jan Tůma a Jindřich Ráftl ze studia R/FRM.

Tisková konference se konala za účasti rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, Csc, děkana FA ČVUT prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA, generálního komisaře pro Expo 2015 Jiřího Františka Potužníka, proděkanky pro vědu a výzkum FA ČVUT doc. Ing. arch. Ireny Fialové, doc. akad. Arch. Vladimíra Soukenky, prof. ak. soch. Mariana Karla a autorů projektu Davida Sivého a Jana Tůmy.

Generální komisař pro Expo 2015 Jiří František Potužník vyzdvihl roli ČVUT v Praze a ocenil nápad studentů Fakulty architektury ČVUT představit Českou republiku velice něžným a velice složitým systémem, jakým je český les. „Věřím, že celá instalace naplní naše poslání, prezentovat českou vědu a inovace. Exponát by měl poskytovat data, která by do budoucna umožnila pečovat o podobné biotopy na dálku nebo v nehostinných podmínkách.“

Projektový tým:
David Sivý – koncepce, autorské vedení
Jan Tůma, Jindřich Ráftl (studio R/FRM) – architektura, design, autorské vedení
Martina Rubačová, Pavlína Dvořáková – expertní botanické vedení
Jan K Rolník – producent, kreativní ředitel projektu
Andrej Boleslavský, Jakub Hybler – expertní technologické vedení a realizace
Petr Patočka, Marek Winkler, Barbora Mitošinková – administrace, produkce, PR

Na projektu také spolupracují Instituce:
Fakulta architektury ČVUT – Ateliér Mariana Karla, Ateliér Vladimíra Soukenky
Fakulta elektrotechniky ČVUT
UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) ČVUT
Institut intermédií
Institut světelného designu
Botanická zahrada přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Botanická zahrada hlavního města Prahy Významní subdodavatelé: Vilém Frič, Josef Vondrášek (www.projekcni-folie.cz)

Poděkování:
Soundsquare,
Vendula Kraslová, David Titěra, Petr Kašpar, Jana Vokurková, Petr Myškovský, Libor Husník

Více o účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN najdete na http://www.czexpo.com/