Na Vinohradské třídě proběhne protest proti bourání Transgasu

Datum konání: 20.02.2019, 18:00

Úterý, 19. Únor 2019 - 9:08
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

V minulém týdnu byla zahájena demolice komplexu Transgas na Vinohradské třídě v Praze. Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas s ničením cenného architektonického dědictví - zúčastněte se protestní akce proti bourání Transgasu, která se bude konat 20. února 2019 od 18 hodin na Vinohradské třídě.

Protest proti bourání Transgasu. Zdroj: SOS Transgas
Fotoalbum: 

Vážení,

rádi bychom vám oznámili konání protestní akce u proti začínající demolici areálu budov Transgas, ve středu 20. února 2019 od 18:00 na Vinohradské třídě u Transgasu. Chceme vyjádřit svůj nesouhlas s devastací architektonicky a technicky hodnotných budov, které jsou důležitou součástí vrstevnatého historického obrazu města Prahy. V místě natolik důležitém pro dějiny našeho státu, v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí, Národního muzea a Českého rozhlasu i Federálního shromáždění, které se oprostilo od své politické funkce a stalo se kulturní institucí, bylo vyhrazeno místo pro strategickou stavbu dispečinku mezinárodního plynovodu. Areál vznikl s hlubokým pochopením významu místa. Jeho urbanistický rozvrh vytvořil fungující přechod od pravidelných vinohradských bloků k rozvolněné zástavbě v okolí magistrály a otevřenému bulváru Václavského náměstí. Budovy Transgasu náleží k nejvýznamnějším stavbám 70. let v bývalém Československu, a snesou srovnání i s tehdejší špičkovou produkcí západní architektury. Kromě českých odborníku (prof. Švácha) se za zachování Transgasu vyslovila řada zahraničních osobností – například prof. Chizzoniti (Politecnico di Milano), Ana Miljacki (Assistant Professor of Architecture, MIT), prof. Jörg Haspel (prezident německého komitétu ICOMOS), prof. Marian Zervan (vedoucí Katedry Dejín a téorie umenia Trnavskej Univerzity v Trnave), Dott.Arch. Guido Carrai (Universita' di Firenze), prof. Henrieta Moravčíková (předsedkyně DOCOMOMO Slovakia), a další (vizte https://bit.ly/2BFHhDM). Dávno před vleklou debatou o památkových hodnotách Transgasu byl celý areál zanesen do závazného dokumentu Územně analytických podkladů hlavního města Prahy, jako Architektonicky cenný soubor (https://bit.ly/2Eh9GBJ)!

• Stavíme se za vedení Prahy a naše zastupitele a podporujeme jejich snahy o zachování hodnotného areálu městu i budoucím generacím (https://bit.ly/2GRdMlt, oddíl Architektura a památková péče).

• Chceme upozornit na potřebu systematičtějšího a efektivnějšího přístupu k ochraně (nejen) poválečných staveb v České republice.

• Chceme zachování Transgasu!

Akce se zúčastní zastupitelé MHMP, zástupci Klubu Za starou Prahu, členové akademické obce FA ČVUT, ÚDU FF UK, FHS UK, UMPRUM a platforma A489. Pozváni byli i zástupci investora (HB Reavis). Jedná se o řádně nahlášenou akci.  

V Praze dne 18. února 2019,

za Iniciativu SOS Transgas:

Klára Brůhová, Marcel Tomášek, Miroslav Tomek, Lukáš Veverka, Veronika Vicherková

Podrobnosti a kontakt na FB stránce události: https://bit.ly/2GReKOD