NOVÁ MATEMATIKA FAKULTY ARCHITEKTURY ANEB ZAJÍMÁ SENÁT VÁŠ NÁZOR?

Úterý, 26. Listopad 2002 - 9:46
| Napsal:

Vážená akademická obci, 19.11. 2002 proběhla volba děkana FA. Ve druhém kole byl zvolen Prof.Ing.arch. Vladimír Šlapeta DrSc. AS FA, který získal mandát na základě reformního volebního programu plného slibů o zlepšení komunikace mezi studenty a AS FA, zorganizoval 11.11. 2002 veřejné představení kandidátů. Po představení vyzval akademickou obec, aby vyjádřila svůj názor k osobě nového děkana. Z následné diskuse vzešel návrh senátorů na uspořádání volební ankety a veřejné debaty se všemi čtyřmi kandidáty. Konferenční diskuse proběhla 18.11. 2002, volební anketa ve dnech 18. a 19. 11. 2002. V rámci objektivity proběhla anketa anonymně podle pravidel řádných voleb. Výsledky byly tyto >>>

Volební účast ankety dosáhla 30% (398 hlasů) akademické obce (více než do voleb do AS FA !!!)
242 hlasů (61,4%) - arch. Martin Roubík
75 hlasů (19,0%) - Prof.Ing.arch. Vladimír Šlapeta DrSc.
70 hlasů (17,8%) - Ing.arch. Jan Bočan
7 hlasů ( 1,8%) - Ing.arch. Miloš G. Parma (vzdal se kandidatury)
4 hlasy neplatné

Hlasování AS FA I .kolo
6 hlasů - Prof.Ing.arch. Vladimír Šlapeta DrSc.
5 hlasů - Ing.arch. Jan Bočan
4 hlasy - arch. Martin Roubík

II.kolo
9 hlasů - Prof.Ing.arch. Vladimír Šlapeta DrSc.
5 hlasů - Ing.arch. Jan Bočan
1 hlas neplatný

Účast voleb do senátu a ankety je srovnatelná.

Senát k vyjádřenému názoru akademické obce zjevně nepřihlédl - výsledky voleb na post děkana FA považujeme za výmluvné. Vyžadujeme, aby senátoři zpřístupnili své volební programy a byli schopni následnou volbu na příštím zasedání senátu akademické obci vysvětlit.

- REPRESENTUJE SENÁT FA NÁZOR AKADEMICKÉ OBCE?
- MÁTE POCIT, ŽE AKADEMICKÝ SENÁT JEDNÁ V ZÁJMU FA JAKO CELKU?
- JSTE SPOKOJENI SE SITUACÍ NA FA?
- MYSLÍTE, ŽE NOVÝ DĚKAN PROSADÍ SLIBOVANÉ REFORMY?

Pokud vám nejsou tyto otázky úplně lhostejné, přijďte vyjádřit 4.12. 2002 na otevřeném zasedání akademického senátu svojí přítomností zájem o dění na FA!!!

Kontaktujte nás a nebojte se vyjádřit svůj názor…

Lukáš Vacek 603 183 456 lksvck [at] centrum.cz
Petr Pištěk 776 281 358 xb2 [at] email.cz
Zuzana Mertlíková 737 550 675 mertli [at] centrum.cz
Richard Vojtěch 603 782 523
Petr Horák 736 177 110 petrhorak [at] hotmail.com