Odvolání předsedy ČKA

Středa, 15. Leden 2014 - 18:47
| Napsal: | Zdroj: www.cka.cc

Josef Panna již nebude nadále zastávat vůdčí funkci předsedy České komory architektů.

Česká komora architektů (ČKA) včera na svém lednovém zasedání představenstva odvolala svého předsedu Josefa Pannu.

Základním důvodem odvolání byly rozdílné představy většiny členů představenstva na způsob vedení a úkolování kanceláře ČKA a vlastního vedení Komory. Představenstvo poděkovalo svému dosavadnímu předsedovi za jeho činnost a čas, který Komoře věnoval. Za jeho vedení Komora dosáhla řady úspěchů.

Vedením Komory byl prozatímně pověřen první místopředseda, architekt Petr Lešek. Volba nového předsedy proběhne v souladu s vnitřními řády ČKA na únorovém zasedání představenstva. Úkolem nového předsedy bude dovést Komoru do Valné hromady, která se bude konat v dubnu tohoto roku. Na Valné hromadě jako nejvyšším orgánu ČKA proběhnou každoroční volby jedné třetiny dvanáctičlenného představenstva.