Rozhovor s Antonínem Novákem z DRNH

Pátek, 27. Květen 2011 - 2:00

Ateliér Architekti D. R. N. H. vznikl již v roce 1991 a proto má za sebou již celou řadu projektů a realizací a jejich ocenění. Nicméně bazén v Litomyšli, ve městě které se vyznačuje investicemi do kvalitní architektury, patří jistě mezi nejzdařilejší. To si myslela i mezinárodní porota GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2011, která realizaci bazénu v Litomyšli udělila ocenění v kategorii novostavby. A co na to Antonín Novák z Architekti D.R.N.H.?

Co pro vás znamená ocenění v Grand Prix?

Návrat části energie vložené do práce na projektu ve formě profesního uznání kvality odvedené práce.

Myslíte, že oceněný projekt patří ve Vaší dosavadní práci k těm nejzdařilejším? Pokud ne, kterého projektu si sám ceníte nejvýše?

Vyjadřuje reflexi našeho poznání k danému času a z tohoto důvodu je pro nás poslední projekt vždy nejzajímavější. V případě bazénu v Litomyšli jsme rádi, že se nám podařilo ve hmotné formě reflektovat důležitost vztahu společnosti ke krajině formou neagresivní, úsporné architektury.

Očekáváte díky ocenění v Grand Prix nějakou změnu ve Vaší kariéře?

Vzhledem k tomu, že jde o naši 3. cenu v rámci soutěže Grand Prix, víme již, že nemůžeme očekávat žádnou změnu v tomto smyslu. Těší nás spíše, že město Litomyšl získalo v dobrém smyslu atraktivní a užitečný dům oceněný cenou v nejprestižnější soutěži realizovaných architektonických děl.

Na čem pracujete v současné době? Další oceněný projekt Grand Prix 2012?

V poslední době se zabýváme rekonstrukcemi, zatím v úrovni přípravy projektů. Těšíme se hlavně na realizaci stavební obnovy Květné zahrady v Kroměříži.

Mohli byste popsat největší úskalí a největší pozitivní momenty v tvorbě na projektu oceněném Grand Prix?

Spolupráce s městem Litomyšlí byla výjimečná v tom pozitivním. Byli jsme vybráni na základě reference, bazénu na Kraví hoře, a od začátku spolupráce si připadali jako architekti ve Švýcarsku. Enormní zájem na výsledném díle byl patrný na všech úrovních investora. Jsme velmi rádi, že jsme měli možnost této spolupráce, a že jsou zadavatelé i uživatelé s výsledkem spokojeni. Největším úskalím bylo odvést náležitou kvalitu stavebních prací v aktuální situaci, tj. v režimu výběru firmy s nejnižší nabídkovou cenou. Naštěstí se toto největší úskalí díky zástupcům města( Jan Vašek, ing. Antonín Dokoupil, František Zachař) a prováděcí firmě (PKS INPOS a.s.), jmenovitě panu ing. Martinovi Huckovi podařilo zdárně překonat.