Rodinný dům "The Bird"

Čtvrtek, 9. Červenec 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [10/55] | Novostavba rodinného domu v malebném podhůří Beskyd symbolizující ptačí samici na hnízdě.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 10

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

 

Stavbou rodinné vily se zázemím, která má symbolizovat ptačí samici na hnízdě jako přírodní symbol domova, jsme se pokusili vytvořit nový ojedinělý pohled na rodinné bydlení a zároveň dát alternativu všudypřítomnému studenému minimalismu.

Celý záměr včetně realizace trval bezmála 5 let a jeho výsledek bychom vám rádi prezentovali.

Základní informace a stavebním řešení

Novostavba rodinného domu „The Bird“ představuje architektonicky pojatou myšlenku hnízdícího ptáka v malebném podhůří Beskyd mezi horami Ondřejník a Velká a Malá Stolová. Stavba je určena pro rodinné bydlení s maximální možností využití aktivního odpočinku v domě i na daném pozemku investora. Stavba svým umístěním a řešením obvodového pláště umožňuje nádherné výhledy do okolní krajiny a umožňuje dokonalé propojení interiéru s exteriérem.

Mimo výstavby vlastního rodinného domu proběhly na pozemku investora zásadní terénní a sadové úpravy s venkovními jezírky, výstavba tenisového kurtu včetně zázemí, obytného domu správce, komunikací a dalších drobných exteriérových prvků.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Samotná stavba je částečně podsklepena a má dvě nadzemní podlaží s podkrovím. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový skelet doplněný o nosné zděné a betonové stěny. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stropními deskami spřaženými s ohýbanými nosníky pohledové konstrukce ocelového skeletu. Architektonickým záměrem bylo maximální přiznání nosné konstrukce, která se tak stává nezbytnou součásti interiéru. Dominantní část tvaru objektu tvoří střechy. Střechy nad 2.NP („křídla“) a podkrovím („zobák“) jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí doplněnou o tesařskou konstrukci vytvářející výsledný tvar střechy. Stříška nad vstupní části („ocas“) je tvořena konstrukci z lepených dřevěných rovných a ohýbaných nosníků. Krytinu těchto střech tvoří předzvětralý titanzinkový plech, který umožňuje vytvoření atypických detailů ukončení střechy a nadstřešních žlabů. Střechy nad 1.NP jsou tvořeny jednoplášťovými plochými střechami s krytinou z mPVC fólie zatíženou kačírkem a nad bazénovou částí je plochá střecha doplněna o světlík. Obvodový plášť objektu je navržen z velké části jako hliníková prosklená fasáda se strukturálním zasklením. Pro zasklení je použito rovných a ohýbaných izolačních protislunečních dvojskel a skel s meziskelní tepelnou fólii Heat mirror. Tento prosklený plášť je doplněn o zděné konstrukce se zateplením a omítkou.

Dispozičně je dům rozdělen na část klidovou v podkroví (knihovna) a 2.NP (ložnice, koupelna a šatna) , dále na část obytnou a společenskou v 1.NP a část sportovně-relaxační v 1.NP a 1.PP. Samostatnou část tvoří technologické zázemí v suterénu objektu. Díky tvarové a dispoziční zvláštnosti stavby je na stavbě použito velké množství atypických stavebně-technických detailů. Zajímavou část domu tvoří bazénová hala s parní saunou, kde část tělesa bazénové vany tvoří mořské akvárium navazující na relaxační místnost mořského světa v suterénu objektu. Tímto řešením dochází k vizuálnímu propojení třech odlišných částí domu.
 

 10 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  The Bird
 Místo:  Kunčice pod Ondřejníkem
 Typologický druh:  Obytná budova
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
 Dodavatel:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
 Přihlašovatel:  ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.