Soutěžní projekt | Nízkoenergetický rodinný dům Jana Melouna

Pátek, 14. Květen 2010 - 2:00
| Napsal:

Jednopodlažní nízkoenergetický rodinný dům, který je koncipován zároveň jako bezbariérový tak, aby mohl poskytnout pohodlné bydlení pro hendikepované občany. Stavba svojí hmotou odpovídá hranolu s lichoběžníkovou podstavou, jehož vykonzolovaná část vybíhá nad vodní hladinu přilehlého jezera. Tato jednoduchá konstrukce dovoluje přímé propojení interiéru rodinného domu s klidným okolním prostředím, do kterého je zasazena.

Zajímavé projekty ze studentské soutěže vyhlašované každoročně spol. Cembrit a.s. pro studenty vysokých škol stavebních.

Do letošního ročníku soutěže byly přizvány:

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební a fakulta architektury
  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Podmínkou přihlášení do soutěže bylo vypracování projektu se správným, funkčním a ekonomickým využitím vláknocementových výrobků spol. Cembrit a.s. Letošní ročník soutěže navázal na úspěšné 3 ročníky z minulých let. Přihlášené projekty byly na velmi dobré technické úrovni, nechyběl nápad a zajímavé využití vlastností vláknocementového materiálu. Potvrzuje se tím, že studenti vysokých škol, dokáží myslet a pracovat s dostupnými materiály a projekční kanceláře mohou bez problémů těžit z jejich mladistvého pohledu na architektu, zajímavých idejí a nadšení pro novinky z oblasti stavebních materiálů.

Jednopodlažní nízkoenergetický rodinný dům, který je koncipován zároveň jako bezbariérový tak, aby mohl poskytnout pohodlné bydlení pro hendikepované občany.

Stavba svojí hmotou odpovídá hranolu s lichoběžníkovou podstavou, jehož vykonzolovaná část vybíhá nad vodní hladinu přilehlého jezera. Tato jednoduchá konstrukce dovoluje přímé propojení interiéru rodinného domu s klidným okolním prostředím, do kterého je zasazena.

Celková zastavěná plocha domu činí 188,16 m2. V interiéru naleznete obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, dětský pokoj, ložnici a funkční místnosti - šatnu, koupelnu s WC a nezbytné zádveří. Součástí domu je i částečně kryté venkovní stání pro automobil.
Celková obytná plocha objektu je 142,07 m2.

Stavba je založena na dvou základových pasech, které začínají na severní části objektu a končí 3,6 m před hranou vykonzolované terasy. Mezi samotnou hmotou domu a terénem je vzduchový prostor, který řeší vzlínající vlhkost a také radonové riziko. Dům je postaven v těsné blízkosti jezera a tak zvolené konstrukční řešení omezujme poškození případnými záplavami.

Obvodová stěna objektu je navržena ze dřevěných lepených rámů vyplněných tepelnou izolací. Z vnější strany je použita větrná fasádní konstrukce s vláknocementovými deskami Cembrit Fusion tl. 8 mm. Pro střešní krytinu byl zvolen falcovaný plech Rhezink.

Jako zdroj tepla bylo navrženo tepelné čerpadlo se zásobníkem vody kombinované s plynovým kondenzačním kotlem. Elektrickou energii zajišťuje fotovoltaický systém z 12 panelů s celkovým ročním ziskem 3648 kWh.

       

       

Soutěžní projekt – Nízkoenergetický rodinný dům
Jakub Meloun, 1. ročník bakalářského studia
ČVUT Praha, Fakulta stavební – Obor Architektura a stavitelství

Psáno pro časopis 91°, www.cembrit.cz