Sympozium o středoevropském experimentálním divadle

Úterý, 3. Listopad 2009 - 1:00
| Napsal:
Experimentální divadlo a divadlo v netradičním prostoru v druhé polovině 20. století bude tématem mezinárodního sympozia, které se uskuteční 26. a 27. listopadu 2009 ve slovinské Lublani. Přední odborníci z Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a České republiky se budou ve svých příspěvcích věnovat experimentálnímu divadlu jako umělecké disciplíně i společenskému fenoménu v kontextu středoevropského poválečného vývoje. Konference se koná v rámci několikaletého mezinárodního projektu TACE (Theatre Architecture in Central Europe) Divadelní architektura ve střední Evropě.
 Název:
 Sympozium o středoevropském experimentálním divadle
 Kdy:  26. 11. - 27. 11. 2009
 Kde:  Lublaň, Slovinsko
 Pořádá:  TACE (Theatre Architecture in Central Europe)
 Více informací:  www.theatre-architecture.eu

Experimentální divadlo v druhé polovině 20. století vznikalo ve střední Evropě, oddělené železnou oponou, za specifických společenských i historických podmínek. Bylo reakcí na oficiální, často ideologicky podbarvené divadelní dění, které se odehrávalo v oficiálních institucích. Tím se stávalo jakýmsi nástrojem modernizace a především demokratizace společnosti. Také po pádu železné opony divadelníci hledají nové formy představení a nová místa vhodná pro jejich realizaci. Netradiční divadlo se opět stává způsobem, jak reagovat na společenskou situaci. Jedním z příkladů takové reakce je například alternativní využití historických a průmyslových budov, které často chátrají bez zájmu veřejnosti. Těmito i dalšími aspekty poválečného experimentálního divadla se budou ve svých příspěvcích zabývat odborníci ze zemí zapojených do projektu TACE: Judit Csanádi (Maďarsko), Oleg Dlouhý (Slovensko), Mladen Dolar (Slovinsko), Anna Grusková (Slovensko), Primož Jesenko (Slovinsko), Tatjana Lazorčáková (Česká republika), Joanna Ostrowska (Polsko), Ivo Svetina (Slovinsko), Borbála Szalay (Maďarsko), Juraj Šebesta (Slovensko), Pavel Štorek (Česká republika), Julius Tyszka (Polsko), Dragan Živadinov (Slovinsko), Tomáš Žižka (Česká republika). Jako výsledek výzkumu experimentálního divadla ve druhé polovině 20. století, jenž v rámci projektu TACE (Divadelní architektura ve střední Evropě) proběhl, vyjde v létě 2010 publikace, která bude zahrnovat jak příspěvky ze sympozia, tak soubor obecnějších úvah k danému tématu.

V rámci sympozia proběhne také vernisáž výstavy studentských návrhů nového divadla pro Lublaň, které vznikly v rámci mezinárodního workshopu Divadelní architektura – vize a možnosti, rovněž součásti projektu TACE.

Víceletý mezinárodní projekt TACE (Theatre Architecture in Central Europe, „Divadelní architektura ve střední Evropě“ je organizován Národním divadlem v Praze za spolupráce významných divadelních institucí ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Projekt, který je podpořen grantem z programu Evropské unie Culture 2000, inicioval Institut umění – Divadelní ústav. Cílem projektu je detailní zmapování středoevropské divadelní architektury, jejíž historii i současnost přiblíží několik událostí. Součástí projektu je i velká putovní výstava Středoevropská divadelní architektura – historie a současnost, jež bude poprvé představena na začátku roku 2010 v Praze v Národní technické knihovně. O aktualitách týkajících se projektu TACE a dění na poli divadelní architektury ve střední Evropě i ve světě informuje webová stránka www.theatre-architecture.eu.

Klíčová slova: