Výsledky soutěže | pavilon Slovanské epopeje Alfonse Muchy

Pondělí, 3. Květen 2010 - 2:00
| Napsal:
Jednokolová anonymní architektonická soutěž pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby, kterou vypsala firma Central Group, byla ukončena. První cenu získal projekt Anny Přibylové a Žofie Rajmanové z VŠUP.

Předsedou poroty byl jednomyslně schválen Ing. arch. Zdeněk Lukeš, dále členové poroty byli architekti Ak. arch. David Vávra, Ing. arch. Jakub Cígler a za útvar rozvoje hlavního města Prahy Ing. akad. arch. Václav Králíček.

Jak již seznam porotců i téma soutěže naznačuje, jednalo se o velmi prestižní soutěž a ceny v celkové hodnotě 175 000 Kč toto tvrzení jen podporují. Do soutěže odevzdalo soutěžní návrh 40 soutěžních týmů.

První cenu v hodnotě 100 000 Kč získaly Žofie Rajmanová a Anna Přibylová studující na UPMRUM. Expozici umístili pod povrch Vítkova a v parku by Slovanskou epopej připomínali jen symbolické rámy.

   

Porota hodnotila tento návrh slovy: „Podle názoru poroty vítězný návrh nejlépe naplňuje představu zadání. Vítěz navrhuje expozici pod povrchem Vítkova a v parku se objevují jen symbolické rámy, které prosvětlují expozici a současně vymezují významné průhledy na panoramata města. Dispoziční řešení je jednoduché, čisté, a přitom členité, vytváří pro Slovanskou epopej důstojné prostředí. Autor navazuje na dlouhou monumentální osou Vítkova a ztotožňuje ji s časovou osou epopeje.“

Druhou cenu a 50 000 Kč si odnesla trojice studentů z Brna. Byli to Ondřej Stehlík, Martin Šafář a Pavel Steuer (všichni studující na VUT Brno). Studenti umístili expozici na místo bývalého Stalinova pomníku, a i oni tímto místem dostáli silné symboliky (co by na to asi Stalin řekl? Dnes, se symbolikou metronomu, snad jen: „Na každého jednou dojde.“ V budoucnu - Slovanská epopej? No, nedovolím si předjímat).

   

Porota tento návrh hodnotila slovy: „Porota oceňuje střízlivé řešení, kdy autor respektuje sokl bývalého Stalinova pomníku a nechává ho porůst zelení. Vtipným nápadem jsou dvě zapuštěná kruhová atria, která prosvětlují vnitřní prostor, i centrálně umístěná subtilní vyhlídková věž.“

Třetí cenou byl oceněn návrh Pavlíny Sýkorové z Fakulty architektury ČVUT. Svůj návrh zasadila k „dalším“ muzeím, která stojí na Letné v Praze, ale použila kontrastní tvar – kopuly.

     

Odnesla si tak nejen 25 000 Kč, ale také toto hodnocení poroty: „Porota vítá, že si autor vybral zdánlivě méně efektní parcelu v sousedství letenských muzeí a zvolil kontrastní tvar k okolní pravoúhlé architektuře. Dispoziční řešení nápaditě využívá tvar objektu, kdy rampa je umístěna po obvodu budovy.“

Zdeněk Lukeš jako předseda poroty celou soutěž zhodnotil i těmito slovy: „Celkově lze tedy říci, že soutěž splnila účel: přinesla na čtyři desítky profesionálně zpracovaných studií,... ,v různém architektonickém pojetí (organická architektura, brutalismus, neokonstruktivismus, dekonstruktivismus ad.). Z výsledků si lze udělat představu o myšlení nejmladší generace architektů i získat informace, co dané lokality "unesou". Velmi také oceňuji fakt, že se studenti nepokoušeli o nějakou pseudosecesi - od Muchova stylu si drželi rozumný odstup.“

e-ARCHITEKT  vám v průběhu tohoto týdne bude prezentovat všechny tři vítězné projekty formou článku spolu s plnou dokumentací a autorskou zprávou. V následujících dnech pro vás připravíme dalších 5 pro nás zajímavých projektů.

Klíčová slova: