Výstava Désirama

Středa, 23. Září 2009 - 2:11
| Napsal:
Výstava představuje práce oceněné v rámci "Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes (NAJAP)" v roce 2007-2008. Toto ocenění vzniklo jako výsledek politiky cílené podpory mladé architektury, která se začal uplatňovat v roce 1980 jako "Albums des jeunes architectes". V současné době jsou tak v rámci této politiky, zaštítěné Ministerstvem kultury, každé dva roky oceňováni mladí francouzští nebo zahraniční architekti (včetně krajinářů) do 35 let, pro něž ocenění znamená individuální podporu a propagaci.

DÉSIRAMA

KDY: 29. 9. - 20. 10. 2009, otevírací doba: 10.00 - 18.00 hodin, pondělí zavřeno
KDE: 5. patro, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

ORGANIZÁTOR: Francouzský kulturní institut
VSTUPNÉ: ano

Výstava představuje práce oceněné v rámci "Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes (NAJAP)" v roce 2007-2008. Toto ocenění vzniklo jako výsledek politiky cílené podpory mladé architektury, která se začal uplatňovat v roce 1980 jako "Albums des jeunes architectes". V současné době jsou tak v rámci této politiky, zaštítěné Ministerstvem kultury, každé dva roky oceňováni mladí francouzští nebo zahraniční architekti (včetně krajinářů) do 35 let, pro něž ocenění znamená individuální podporu a propagaci.    

Tato podpůrná aktivita vychází z předpokladu, že pro mladé architekty často není snadné se prosadit a získat uznání od developerů nebo vyhrávat soutěže. Stejně tak je to ale těžké pro hodnotitele, rozpoznat nadání, kvality a motivaci u tak mladých profesionálů, protože mají málo referencí. Cílem NAJAP je podpořit návrháře a klienty ke vzájemné důvěře a spolupráci.

Díky kontaktům vybudovaným okruhem sponzorů, mezi něž patří jak institucionální, tak soukromí partneři, developeři, organizace propagující architekturu, stejně jako místní komunity, je možné zavádět systémy, které směřují k ambiciózním cílům:
  • pomáhat talentovaným mladým architektům získat autorizaci a tím změnit přístup zadavatelů, kteří je teď přehlížejí
  • propagovat nadání, nápady a vědomosti mladých architektů, především v oblastech, které nejsou zrovna v popředí zájmů
  • vyzdvihovat kvalitu projektů, často skromných svými rozměry, ale ukázkově zpracovaných
  • podpořit soutěživost nejen mezi mladými tvůrci, ale i mezi staršími profesionály a studenty architektury.

Výstava, speciálně navržená pro zahraniční publikum a organizovaná společností Culturesfrance (institucionální člen z okruhu sponzorů NAJAP) ve spolupráci s Odborem architektury a památek Ministerstva kultury a Cité de l'architecture & du patrimoine (původní autor výstavy) tyto cíle splňuje. Navíc kromě představení děl dvaceti návrhářů podněcuje výstava diskuse o podpoře mladých autorů. V neposlední řadě tento projekt prezentuje náplň NAJAP (otevřenost pro cizí architekty a krajinné architekty, pevně dané podmínky), která přináší naději do budoucna a podněcuje vznik podobných akcí v zemích, kde vystavuje.    
 
"Désirama" je původní označení autorů výstavy pro obrazový a hudební doprovod vybraný samotnými architekty a krajináři, který přibližuje jejich zdroje inspirace a jejich životní postoje.

Klíčová slova: