Architektura /

Architektu(H)ra v2.0 | upřesnění podmínek účasti

Jak jsme již informovali v úvodu nového roku, na druhý květnový víkend (11.-13.5.2007) připravilo Centrum pro podporu počítačové grafiky workshop nazvaný Architektu(H)ra situovaný do atraktivního prostředí televizního vysílače a hotelu na Ještědu. Stejně jako loni, je záměrem workshopu vyzkoušet si možnosti obecného modeláře – programu MaxonForm v návaznosti na virtuální budovu ArchiCADu. Možnosti programu, jako tzv. NURBs modeláře jsou dány, protože tento program je v podstatě Cimena 4D.

Petr Vaněk , 9. 1. 2007

A tak máte-li chuť, přihlašte se, abyste se mohli na vlastní kůži přesvědčit o možnostech programu MaxonForm v pracovní atmosféře workshopu na Ještědu. K dispozici Vám budou nejen lektoři architekti, ale také lektoři ovládající oba programy.Jelikož kapacita workshopu je omezená předchází prodlouženému víkendu nominační předkolo. Za zmínku také stojí skutečnost, že 18 nominovaných účastníků – finalistů workshopu získá zdarma ubytování a polopenzi. PRAVIDLA ÚČASTIWorkshop na Ještědu je určen všem studentům, kteří vlastní studentskou licenci programů ArchiCAD a MaxonForm, tedy kombinaci programů umožňující kreativnější práci s libovolnými tvary při zachování výhod virtuální budovy, jejíž podstatou je automatické generování 2D dokumentace ze 3D modelu.Podmínkou k účasti je znalost pouze programu ArchiCAD. Nominovaní účastníci workshopu budou mít možnost absolvovat v termínu 16.4. – 27.4. školení v programu MaxonForm. MaxonForm je program pro 3D modelování. V podstatě se jedná o program vycházející z programu Cinema 4D, který se řadí do kategorie tzv. NURBs modelářů, kam patří například také 3d max, Rhino 3d, Maya a další.Nominovaným účastníkům hradí organizátor workshopu ubytování a polopenzi na Ještědu.Podmínky k získání studentských licencí programů ArchiCAD nebo MaxonForm naleznete na www.cegra.cz v sekci Produkty/Software/Studentské verze.ZADÁNÍZadání tématu si zájemce o účast na workshopu volí sám. Prezentování úlohy bude přílohou zaslané elektronické přihlášky. Porota složená z lektorů workshopu nominuje na základě zaslané přihlášky a prezentace 18 účastníků a 4 náhradníky.Grafická podoba prezentace zadání pro workshop je ponechána na přihlašovaném studentovi, stanoven je pouze plošný rozsah prezentace formátem A3 (420x297mm) naležato. Aby porota lektorů mohla nominovat účastníky workshopu, musí prezentace splňovat následující parametry:požadovaný souborový formát perezentace je PDFvelikost tiskového formátu A3 (420x297 mm) naležatorozlišení 150-300 DPIvelikost zasílaného PDF souboru nesmí přesáhnout 2Mb on-li registrace od 8.1.2007 LEKTOŘI2 architekti a 2 softwaroví lektoři pro Archicad a MaxonForm. Jména lektorů budou upřesněna do konce ledna 2007. ČASOVÝ PLÁN31.3. 2007 | ukončení registrace registrovat se lze pomocí elektronického formuláře na www.architektuhra.cz/prihlaska, součástí kontaktního formuláře - přihlášky je také dialog pro odeslání nominační prezentace zvoleného tématu přihlašovaným zájemcem.6.4.2006 | nominace účastníků Na základě zaslané přihlášky a prezentace tématu lektoři workshopu nominují maximálně 18 účastníků a 4 náhradníky. Nominovaní účastníci budou informováni e-mailem, jejich jména a témata budou zveřejněna na www.architektuHra.cz. 16. 4. 200727. 4. 2007 | prostor pro školení v programu MaxonForm11. 5. 2006 | Architektu(h)ra v2.013. 5. 2006 | prodloužený víkend na Ještědu Podrobný program workshopu bude nominovaným účastníkům včas upřesněn.20.5.2007 | Termín pro zaslání finálních prezentací v elektronické podobě28.5.2007 | Hodnocení porotySlavnostní vyhlášení výsledků workshopu proběhne nejpozději 10.6.2007Vítěz workshopu získá komerční licenci vizualizačního software Artlantis R. Pro tři nejzdařilejší práce budou připraveny věcné odměny. PREZENTACE VÝSLEDKŮPrezentace výsledků studentského workshopu proběhne formou webové prezentace na www.architektuHra.cz. Dále budou výsledky prezentovány na stránkách www.e-architekt.cz.Organizátor worskhopu může využít práci účastníků pro své reklamní a propagační účely.Související článek:Architektu(h)ra | po roce znovu na JeštěduArchiv článků - Architektu(h)ra 2006Architektu(h)ra zná své vítězeMladých architektu(h)ra na JeštěduHRAJTE O POBYT NA JEŠTĚDU A VYHRAJTE ARTLANTIS RARCHITEKTU(H)RA | STUDENTSKÝ WORKSHOP NA JEŠTĚDU

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři