Architektura / rodinné domy

Bezpečný rodinný dům - trezor i open space

Můj dům - můj hrad. Tak by se dal charakterizovat dům polského týmu KWK Promes, který nabízí jak otevřenost do zeleně, tak bezpečný pocit nedobytné pevnosti.

KWK Promes , 22. 9. 2011

Umístění

Dům se nachází v malé obci na okraji Varšavy. V okolí dominují obvyklé "polské kostky" z šedesátých let a staré dřevěné stodoly.

Myšlenka

Hlavní prioritou klientů bylo, mít v budoucím domě pocit maximální bezpečnosti, což určilo vzhled a výraz budovy. Dům získal podobu kvádru, kde jsou části vnějších stěn pohyblivé.

Když se dům otevírá do zahrady, východní a západní zdi se přesunou směrem k plotu a vytvoří tak nádvoří. Po projití bránou musí návštěvník čekat v této bezpečnostní zóně před vpuštěním do domu. Zároveň nehrozí že by děti při hraní v zahradě nekontrolovaně vběhly do prostoru ulice.

Pohyblivé prvky rozvíjející uspořádání pozemku

Inovace této myšlenky spočívá v zasahování mobilních stěn do urbanistické struktury pozemku. Následně, když je dům uzavřen (například v noci) je bezpečná zóna omezena na obrys domu. Ve dne, v důsledku otevření zdí, se rozšiřuje i do zahrady kolem domu.

Nový typ stavby

Posuvné stěny nejsou závislé na tvaru budovy. Proto mohou být aplikovány na oba druhy staveb – moderní i tradiční , jedno i vícepodlažní domy kryté střechou různých geometrií.

Toto univerzální řešení, se kterým jsme přišli, vytváří nový typ budovy, kde je namísto formy kladen důraz na způsob fungování. Název: "Bezpečný dům" nyní získává nový význam.

Mechanika ...

Provedení této myšlenky vyžaduje použití technicky složitých řešení. Nejvýznamnější jsou posuvné stěny (obě 2,2 m vysoké, 22 a 15 m dlouhé), které umožňují zasahovat do městské struktury a stanovit bezpečnou zónu pozemku.

Nejde tu pouze o mobilní prvky budovy. Mimo nich jsou tu velké okenice (všechny 2,8 m vysoké, se šířkou až 3,5 m, otevíravé až o 180 stupňů) a padací most vedoucí na střešní terasu nad bazénem.

Jižní fasáda je uzavřena obrovskými rolovacími vraty 14 x 6 m, vyrobenými společností běžně dodávající své výrobky loděnicím a leteckým společnostem. Jsou vyrobena z bílého eloxovaného hliníku, které může fungovat jako plátno pro promítání filmů.

Všechny pohyblivé prvky jsou založeny na vestavěných elektronických motorech, které zaručují bezpečný provoz.

Celý objekt je betonový monolit, zatímco pohyblivé části jsou - kvůli značné velikosti - lehké ocelové vazníky vyplněné minerální vlnou. V důsledku toho je stavba po uzavření dokonale izolována.

Celý dům i mobilní prvky jsou obloženy cementotřískovými deskami a vodotěsnými olšovými překližkami připevněnými k ocelové konstrukci a opatřeny nátěrem s odstínem tmavého dřeva, které připomíná dřevo hojně se vyskytující na okolních domech a stodolách, a tím dobře zapadá do venkovské krajiny.

... k přírodě

Jakmile se dům otevře, jeho světlý a prostorný interiér se rozšiřuje do zahrady.

Velká zasklení za mobilními stěnami umožňují budově získávat energii během dne (v zimě) nebo zabránit slunečnímu žáru ve vnikání do domu (v létě). V noci, když je dům zavřený, silná vnější vrstva pomáhá stavbě akumulovat získanou energii. Takové řešení spolu s hybridním otopným systémem (většina energie se získává z obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel a solárních systémů podporovaných plynovým vytápěním) a mechanické větrání s rekuperací tepla z domu vytváří inteligentní pasivní budovu.

Každý den se tento dům chová stejným způsobem - každé ráno se probouzí a kazdý večer se uzavírá. Tato rutina připomíná procesy vyskytující se v přírodě - dům se svými denními a nočními cykly podobá květině.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři