Architektura / občanské stavby

Cena B. Fuchse III.: Krásná a nová FAVU

Jedním z finálových projektů soutěže o nejlepší projekt letního semestru 2011/12 mezi studenty Fakulty architektury VUT v Brně se stal návrh nové budovy Fakulty výtvarných umění v Brně.

Jakub Ertl , 15. 6. 2012

Súčasný stav

V súčastnosti je fakulta výtvarných umení rozdelená do dvoch objektov. Tento stav je z prevádzkového hradiska problematický. Objekt nachádzajúci sa na rybárskej ulici nevyhovuje typologický a je v zlom technickom stave. Preto navrhujem sanáciu súčastného objektu a výstavbu novej budovy.

Koncept

Fakulta: Nakoľko aj umenie podlieha moderným trendom, vznikajú v súčastnosti na Fakulte výtvarných umení odbory s rôznymi nárokmi na priestor, osvetlenie, či technické zabezpečenie. Z tohto vychádza hmotové riešenie, ktoré rozdeľuje fakult do piatich solitérnych objektov. Štyri objekty s ateliérmi a jeden s administratívnou funkciou. V jednotlivých objektoch sú ateliéry rozmiestnené na základe podobného zamerania a teda s podobnými nárokmi na prevádzku.

Ateliér: Základnou jednotkou sa stáv takzvaný „veľký" ateliér, vhodný pre sochárov, či maliarov. Tento ateliér je dispozičné otvorený a má veľkú svetlú výšku. Takýchto ateliérov je v celom areáli dokopy osem, vždy dva v jednom objekte. Do ohto priestoru je možné vložiť medziposchodie a rozdeliť tak, priestor na menšie ateliéry vhodné na prácu s počítačom a podobne. Budovy sa tak stávajú variabilné pre meniace sa potreby súčastných, poprípade no vovznlkajúclch odborov. Každý takýto ateliér má pod sebou umiestnené podlažie, v ktorom je sústredené sociálne zázemie, kabinety pedagógov, či niektoré špecializované učebne. Sklady materiálu a niektoré dielne sa nachádzajú v podzemnom podlaží.

Záhrada: Veľký dôraz je kladený na prezentáciu fakulty a teda umeleckých diel vytvorených rukami študentov. K tomuto účelu slúži záhrada, v ktorej sú umiestnené inštalácie a celé prvé nadzemné podlažie objektov ateliérov. tento priestor je cez deň prístupný verejnosti a prináša tak aditívnu kultúrno-odpočinkovú funkciu ľudom z najbližšieho, ale aj širšieho okolia fakulty. Konštrukcia: Skladá sa zo železobetónového stužujúceho jadra, v ktorom je umiestnené schodisko, ktoré slúži ako chránená úniková cesta a osobno-nákladný výťah s nosnosťou dve tony pre potreby sochárskych ateliérov. Na toto jadro nadväzuje oceľová konštrukcia z vieren deelo vých nosníkov cez celú výšku poschodí so zázemím. Podlahy tak majú vysokú únosnosť opäť najmä pre potreby sochárskych ateliérov. Tienenie zabespečujú vertikálne hliníkové lamely na fasáde. Každé okno je vybavené tieniacimi roletami.

název Krásná a nová FAVU

autor Jakub Ertl

vedoucí práce prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. Nicol Gale, Ing. arch. Bohumila Hybská

soutěž Cena Bohuslava Fuchse III.

semestr letní 2011/12

umístění finalista

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.

Foto: eArch

  • Autoři: Jakub Ertl
  • Země: Česká republika
  • Škola: FA VUT
  • Město: Brno
  • Datum projektu: 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři