Architektura / občanské stavby

Cena B. Fuchse III.: polyfunkční objekt na Mendlově náměstí

Jedním z trojice vítězů soutěže o nejlepší projekt letního semestru 2011/12 mezi studenty Fakulty architektury VUT v Brně se stal návrh polyfunkčního domu.

Daniel Struhařík , 20. 6. 2012

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Jak je patrno z urbanistické analýzy, Mendlovo náměstí za svou novodobou historii prodělalo několik necitlivých zásahů. Náhon, který vedl středem, byl zasypán. Na místě městských lázní s městskou zelení byla zbudována panelová zástavba. Vznikla tak třída vedoucí k veletrhům.

Navrhovaný objekt tento hlavní problém odděluje od náměstí a dává tak potenciál k zásahům, které mohou náměstí opět vrátit jeho charakter.

Již od nepaměti byly vertikály součástí veřejného prostoru. Radnice s radniční věží nad okolní zástavbou jako symbol správní moci. Kostel, jako symbol hodnot nás převyšujících.

Součástí Mendlova náměstí obě tyto dominanty jsou obsahem: basilika a viditelný Špilberk. Z tohoto důvodu jsem výšku objektu podřídil okolní zástavbě a ponechal kompaktní tvar, který nedominuje okolí.

Objekt vychází z okolní zástavby jak výškou, tak rastrem fasády.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hmotově se jedná o kompaktní tvar. Ten je ale narušen lodggiemi.

Fasáda plně vychází z funkce. Pro horní tři obytná patra platí následující pravidlo: byt o větší výměře (více pokojích)= větší loggie. Luxusnější byty jsou četnější směrem vzhůru. Vnitřní prostor loggie je kombinací okenního otvoru a skleněné zavěšené fasády.

Typologicky se jedná o trojtrakt. V obytné části je problém osvětlení vyřešen „vykousnutím“ rastru ve fasádě. To umožňuje využívat velkorysou privátní terasu jednomu z bytů, také ale poskytuje osvětlení společné komunikaci. Rovněž přístup do vždy 2 bytů je orientován z tohoto prostoru. Oddělení komunikace a terasy je provedeno mléčným sklem.

U komunikačního jádra je provedeno otočení podesty schodiště. To nám umožňuje nepropsání komunikace do fasády. U administrativního patra je sociální zázemí řešeno formou úzkého prostoru v prostředním traktu.

název Mendlovo náměstí – polyfunkční objekt

autor Daniel Struhařík

vedoucí práce Ing. arch. Pavel Jura

soutěž Cena Bohuslava Fuchse III.

semestr letní 2011/12

umístění vítěz

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.

Foto: eArch

  • Autoři: Daniel Struhařík
  • Země: Bolívie
  • Škola: FA VUT
  • Město: Brno
  • Ulice, číslo: Mendlovo náměstí
  • Datum projektu: 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři