Architektura /

Encyklopedie českých vesnic | díl II. Jižní Čechy

Prostředí českých vesnic, jejich architekturu, přírodu i zvyklosti poznal jistě každý z nás. Jejich různorodost a pestrost se dochovala pro současné generace i přes nepříliš příznivý poválečný vývoj, který vesnické osídlení v naší republice značně negativně ovlivnil. Genius loci českého venkova na nás však stále působí, a proto se do jeho zákoutí snažíme vracet, snažíme se jej znovu nalézat a prožívat. Jan Pešta, který je autorem nové Encyklopedie českých vesnic, nám k tomuto hledání nabízí obsáhlou pětisvazkovou knihu o lidové architektuře, jejíž druhý díl vyšel na počátku tohoto roku. Obsah knihy je tentokráte věnován jedné z nejkrásnějších oblastí českého venkova - oblasti jižních Čech.

Aleš Kozák , 8. 10. 2004

Jan Pešta v úvodu svého druhého dílu encyklopedie čtenáři velice přehledně a srozumitelně představuje historii osídlení a typické druhy staveb v jednotlivých částech jihočeského regionu. Celou oblast jižních Čech záměrně rozdělil na devatenáct oblastí, které jsou charakteristické odlišným typem staveb. Po tomto stručném náhledu do jihočeských vesnic následuje nejobsáhlejší část knihy, která představuje 283 architektonicky významných vesnických sídel, jenž jsou důležité především z památkového hlediska a je nutné se snažit o jejich budoucí zachování. Čtenář o vybrané obci vždy kromě základních identifikačních údajů jako jsou: kraj, poloha vůči blízkým městům, nadmořská výška a druh památkové ochrany, nalezne popis okolní přírody, krajinných souvislostí, stručný historický vývoj vesnice a samozřejmě výčet architektonicky nejhodnotnějších staveb a celků. V hodnocení nechybí ani nedávný vývoj a stručná charakteristika soudobého stavu architektury v popisované obci. Každý odkaz je doplněn o mapu stabilního katastru z první poloviny 19. století a soudobé fotografie, kterých je v knize přes 700. V závěru encyklopedie je kromě seznamu všech popisovaných lokalit i souhrn všech doposud vyhlášených vesnických památkových rezervací, zón, ochranných pásem či jinak zajímavých lokalit. Autor se na tomto místě snaží rovněž mapovat i takové památkově hodnotné stavby, které se nalézají v neuspokojivém stavu a sám navrhuje způsob jejího dalšího využití. Knihu Jana Pešty uzavírá zajímavý slovník odborných výrazů a slovník místních jmen obcí v českém i německém překladu. V současné době bychom asi jen těžko hledali publikaci podobného druhu, která tak pečlivě a přehledně nabízí téma lidové architektury v jednotlivých částech České republiky. Encyklopedie sice neobsahuje všechna vesnická sídla, což ovšem k jejich počtu a rozsahu publikace ani nelze očekávat. K vysoké kvalitě knihy přispívá i ta skutečnost, že autor popisovanou lokalitu vždy navštívil a fotograficky zdokumentoval. Tyto černobílé fotografie společně s katastrálními mapami celý text činí přehlednějším a zároveň vhodně přibližují samotnou atmosféru obce, její zástavbu i náladu okolní krajiny.

Foto: eArch
Klasicistní hospodářské stavení s branou v Oslově na PíseckuEncyklopedie Jana Pešty je určena každému čtenáři, který se chce z jakéhokoliv důvodu o českém venkově dozvědět více. Mnohého zájemce možná až zarazí, kolik inspirace a poučení lze v publikaci nalézt, kolik nevšedního se dosud skrývá za hranicemi našich měst. Kniha dokáže vybrané vesnické sídlo věrně přiblížit ještě dříve, než se zájemce do vybrané lokality vypraví osobně. Díky seznamu nevyužitých a chátrajících objektů se kniha může stát užitečným vodítkem i pro ty, kteří místo k rekraci či trvalému bydlení stále hledají. Druhý díl pětidílného svazku této encyklopedie navazuje svým obsahem i kvalitou na díl první a lze je doporučit každému, koho jihočeské vesnice lákají a chce se o jejich historii i architektuře dozvědět více.První i druhý díl Encyklopedie českých vesnic si lze se slevou 15% zakoupit přes internet: www.libri.cza nebo v knihkupectví Libri na adrese: Preslova 17/1269, Praha 5cena prvního dílu – střední Čechy a Praha: 790 Kč (se slevou 671 Kč)cena druhého dílu – jižní Čechy: 950 Kč (se slevou 807 Kč)

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři