Architektura / občanské stavby

Institut s unikátní pneumatickou fasádou

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní výukové zařízení nové generace s využitím pro vědecké výzkumné týmy. Letos je nominován na Českou cenu za architekturu.

PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASSOC., s.r.o. , 22. 6. 2017

Revitalizace původního objektu menzy - objekt B a novostavba desetipatrové přístavby – objekt A. A - nová budova má deset nadzemních podlaží, v dolní části čtyři patra laboratoří, vědecké moduly, učebny, v 5. až 9. patře jsou kanceláře, zasedací místnosti, výukové a výzkumné moduly pro profesory a studenty. Kanceláře rektora univerzity jsou v posledních dvou patrech budovy.

V nejvyšším patře je kongresové centrum, v suterénu je plně automatický parkovací zakladač. V projektu je aplikována řada architektonických i inženýrsko-technických inovací, jednou z nejviditelnějších je pneumatická transparentní fólie ETFE (etylen-tetrafluorethylen), splňující společně s trojitým prosklením obvodové stěny akustické požadavky na fasádní plášť. Současně tvoří tento systém solární kolektor k rekuperaci teplého vzduchu v nejvyšších patrech.

Pro vytápění a chlazení jsou instalovány chladící trámy. Z hlediska aplikace na území České republiky je předsazená vnější fasáda navržená jako pneumatická membránová technologie unikátem. Dalším příkladem provázanosti estetických a technických parametrů je předsazená velkoplošná celoskleněná konstrukce fasády do ulice Jugoslávských partyzánů, která vytváří meziprostor pro požární úniková schodiště a zajišťuje rovněž snížení energetických nároků na vytápění v zimním období i chlazení v létě. Předstěna vrací revitalizovaný objekt do uliční čáry Jugoslávských partyzánů a zároveň tlumí hluk z této frekventované komunikace. V takto vytvořeném multifunkčním prostoru propojuje velkoryse pojaté schodiště parter s posluchárnou a respiriem s transparentní střechou ETFE. Obě budovy jsou propojeny prosklenými můstky.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři