Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Komunikační uzel "Hvězda"

Navrhovaný objekt “komunikační uzel hvězda” je součástí nového urbanistického konceptu Malšovického sportovního areálu, ve kterém zaujímá funkci hlavního shromaždovacího a komunikačního prostoru.

Jan Toušek , 24. 8. 2012

Pozemek má rovinný charakter s množstvím zeleně a velkým potenciálem pro sportovní a rekreační využití v blízkosti řeky Orlice. Objekt je reakcí na problémy stávajícího území, kterými jsou velká vyasfaltovaná plocha parkoviště automobilů u koupaliště Flošna a komunikace Malšovická dělící území na dvě části, která znehodnocuje chodníky a cyklostezsky procházející areálem.

Ve středu území jsem navrhl čtyřpodlažní objekt, který slouží v prvních dvou podlažích k parkování, přemosťuje zmíněnou komunikaci a v dalších dvou podlažích vzniká víceúrovňový park přímo napojený na komerční zónu tvořenou kavárnou, půjčovnou sportovního vybavení, restaurací, barem a prostory pro obchody, které navazují na větší komerční prostory v zázemí Malšovického stadionu. Půdorysný tvar řešeného objektu se odvíjí od potřeb přilehlých staveb a vytváří společný centrální parter stadionu, multifunkční sportovní haly, wellness centra a stávajícího koupaliště Flošna. Zároveň přes řešený objekt vedou všechny komunikace pro pěší a bruslařská dráha s cyklostezkou.

Tento velice atypický objekt vhodně propojuje veškeré komunikace řešeného území, nabízí moderní prostory pro služby, přímo napojené na příjemné prostředí víceúrovňového parku s množstvím relaxačních ploch a zelení. Atraktivní vzhled celé stavby má za úkol přitáhnout co největší množství návštěvníků z města a okolí Hradce Králové a vytvořit tak rušný prostor, který budou lidé s oblibou využívat pro sport, relaxaci, odpočinek a budou se rádi vracet na toto místo. Zároveň 2. NP a 3. NP vytváří kvalitní parter a zázemí přilehlým stavbám v době konání větších sportovních akcí a společenských událostí.

název Komunikační uzel Hvězda - diplomní projekt

kde Malšovický sportovní areál, Hradec Králové

autor Jan Toušek

škola ČVUT - FSv Praha

vedoucí práce Ing. arch. Jitka Paroubková

školní rok 2011/2012

  • Autoři: Jan Toušek
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Škola: FSv ČVUT v Praze
  • Město: Hradec Králové
  • Datum projektu: 2012

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři