Architektura /

konference Meziválečná průmyslová architektura v Československu, 11. - 12. října 2004

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS pořádá letos na podzim dvoudenní konferenci na téma "Meziválečná průmyslová architektura v Československu". Toto období bylo z hlediska mapování průmyslového dědictví podle našeho názoru dosud neprávem opomíjené. Reprezentují je však hodnotná technická a průmyslová díla, která jsou v evropském kontextu dokladem mimořádného kulturního, technického a hospodářského rozmachu. Výzkum, evidence a vyhodnocení průmyslové architektury z let 1914 - 1945 je proto jedním z dlouhodobých pilotních projektů VCPD. Konference bude vedle shrnutí dosavadních poznatků a setkání předních odborníků, také první ucelenější prezentací výsledků tohoto projektu. Hlavním cílem konference je formulování hodnotových kritérií v oblasti nemovitých kulturních památek tohoto období.

Petr Vorlík , 1. 6. 2004

konference 11. října 2004První den se v Praze uskuteční vlastní konference, kde by měly zaznít ve čtyřech blocích - zaměřených na obecnější souvislosti i dílčí sondy - vyzvané přednášky, zakončené kulatým stolem. Teoretickou část doplní výstava posterů mapujících vybrané meziválečné průmyslové objekty a areály. Příspěvky účastníků konference, doplněné o reakce z kulatého stolu vyjdou ve sborníku, jehož součástí bude i přehled významných průmyslových objektů meziválečného období, k nimž ve VCPD vznikly úvodní pasporty/studie, doplněný soupisem dobové literatury a vstupními řešeršemi.Předběžný program vyzvaných přednášek:- Benjamin Fragner – otevření konference- Petr Urlich - Architektura průmyslových a inženýrských staveb v mezinárodním kontextu- Oldřich Ševčík - České země v éře první republiky - aspirace, výsledky, selhání. Nové pohledy české historiografie na Československo.- Marcela Efmertová - Hospodářský kontext, elektrifikace- Ladislava Horňáková - Baťovská architektura- Václav Jandáček - Konstrukce, materiály a nový výraz- Ladislav Lábus - Možnosti konverze meziválečné průmyslové architektury - pohledem praktikujícího architekta.- Rostislav Švácha - Průmyslová architektura a vznik funkcionalismu- Zdeněk Lukeš - Vyhodnocování meziválečné průmyslové architektury- prohlídka a panelová diskuse nad postery industriálních objektů meziválečného obdobíexkurze 12.října 2004Na druhý den předpokládáme pro zájemce exkursi po vybraných stavbách, které jsme v letošním a loňském roce zpracovávali - Praha Vysočany, Kolín nad Labem (elektrárna ESO), Poděbrady (vodní díla), Praha Holešovice (sklady Ferra) a další objekty na trase.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři