Architektura / rekreační objekty

Multifunkční aréna – Farma čapí hnízdo

V roce 2006 začala dlouhá cesta rekonstrukce statku, který dnes slouží k pořádání kongresů, firemních akcí a v neposlední řadě i ke školení zaměstnanců a trávení volného času.

Jaroslav Malý , 16. 4. 2012

Klient koupil pro tento záměr hospodářský statek z 19. století s velkým rybníkem, kde se nacházel i lihovar. Na jeho komíně od r. 1926 žijí čápi, kteří se stali rozhodujícím důvodem pro koupi tohoto statku. Hospodářský dvůr Semtín nedaleko Benešova, byl v dezolátním stavu, avšak výrazný duch místa s rozsáhlou vodní plochou na okraji Přírodního parku Džbány–Žebrák a potenciál části stávajících staveb předurčil tento projekt k výjimečnému přístupu. Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi, remízky, mokřady a neméně významné soustavy rybníků. Statek byl od konce 80. let 20. století opuštěn a objekty rychle chátraly. Jedinými obyvately, kteří zůstali byli čápi na komíně lihovaru. Čapí hnízdo se pro nás stalo symbolem, který ovlivnil tvarování jezdecké haly a přemýšlení o objektech tohoto areálu.

Nebyl to pro nás symbol pouze formální. Čápi nás uchvátili svojí věrností – již takřka 90 let se každý rok vracejí z Afriky na tento statek a my jsme se snažili tento statek navrhnout tak, aby se sem zase vraceli lidé, kteří jej navštíví. Tito ptáci nás rovněž fascinovali jejich vytrvalostí při budování hnízda – po staletí budují stále stejné hnízdo bez pochybností o tvaru a materiálu, stále na stejném místě a bez touhy po originalitě, kterou řeší všichni architekti a stavebníci. Čápi nehledají výjimečná místa jako lidé a nechtějí se odlišovat a soupeřit s ostatními. Stali se pro nás symbolem v přístupu ke stavění. Náš návrh farmy tedy vznikl v pokoře k těmto opeřeným architektům.

Statek se skládal z uzavřeného dvora o téměř čtvercovém půdorysu a přistavěného objektu vepřína. Dvůr obsahoval dvě obytné budovy, objekt lihovaru, stodolu a stáje. Objekty pro ustájení zvířat byly zbořeny, rovněž menší obytný dům byl z důvodu velmi špatného technického stavu odstraněn. Zbylé objekty (vila, lihovar a stodola) byly určeny k rekonstrukci.

Návrh vycházel z myšlenky vytvořit dva na sebe napojené provozy – rekreačně vzdělávací s ubytováním a hospodářský, které mohou fungovat společně i samostatně. Budovy byly proto koncipovány do uzavřených uspořádání, která spolu sousedí a lze je jednoduše propojit nebo naopak toto spojení přerušit. Stávající objekty byly doplněny aby bylo dostavěno formování původního dvora. Pro hospodářský provoz vznikl dvůr nový, na který navazuje edukativní stezka, kde návštěvníci mohou vidět zvířata chovaná na pastvinách. Chov zvířat na farmě není motivovaný ekonomickým ziskem, ale tvoří pouze prostředek pro vytvoření vesnického rámce ostatním funkcím areálu. Umožňuje návštěvníkům relaxovat v těsné blízkosti tradičních domácích zvířat českého venkova. Na obytný dvůr navazuje agrostezka seznamující se zemědělskými kulturami a k rybníku vede stezka rybářská, která vrcholí vyhlídkovou budovou v přímém kontaktu s hrází. Obhospodařování přilehlých polí statku nemá intenzivní charakter, stejně jako chov ryb v rybníku. Ten slouží pouze pro chov trofejních ryb a rekreační rybolov a zároveň jako koupaliště.

Farma čapí hnízdo má sloužit k práci i k odpočinku, k duševnímu i fyzickému rozvoji návštěvníků. K tomuto účelu je k dispozici celkem přes 90 ha pozemků areálu sestávajícího ze zatravněných ploch, sportovišť, rybníka, výběhů a pastvin, biotopu a plochy golfového odpaliště.

Multifunkční arena

Pro potřeby chovu koní a jezdeckého sportu v zimním období byla navržena novostavba jízdárny, která v neposlední řadě má sloužit i pro nejrůznější prezentace, sportovní a kulturní akce. Tomuto použití je i přizpůsobeno vnitřní vybavení objektu a návaznosti na okolní budovy. Stavba má průměr 35 metrů a výšku 12,5 metrů, průměr jízdárenské plochy je 24 metrů.

Jízdárna je umístěna v těsné blízkosti hlavního hospodářského objektu se stájemi a je přímo komunikačně propojena s restaurací, která slouží pro občerstvení. Nechybí ani propojení s obytným dvorem, kde jsou hosté ubytováni. Její vzhled má evokovat čapí hnízdo, jako symbol domova, bezpečí a jistoty.

Základ tvoří masivní betonový prstenec. Zastřešení je řešeno atypickou konstrukcí z dřevěných lepených vazníků. Mezi tyto vazníky je vložen obvodový plášť vyrobený z polykarbonátových průsvitných desek. Venkovní dubové kmeny dávají stavbě její expresivní výraz a plní i funkci stínění. Na objekt jich bylo připevněno celkem 200 tun v délkách 4, 6 a 8 metrů. Pro dosažení požadovaného vnějšího tvaru a uchycení dřevěných dubových klád byla na lepené vazníky připojena sekundární prostorová ocelová konstrukce. Centrální světlík o průměru 8 metrů slouží k intenzivnímu větrání vnitřního prostoru, které je přirozené prouděním vzduchu. Přívody čerstvého vzduchu jsou umístěny pod hledištěm, odvod vzduchu je po obvodu kruhového prstence ve střešním plášti. V případě velkých tepelných zisků jsou na střeše umístěny ventilátory, které plní doplňkovou funkci přirozenému větrání.

Jízdárna má pískový povrch s kapilárním zavlažováním pro jezdecký sport, který se pro nejrůznější akce překrývá deskami z překližky. Plocha je obklopena lambrínou a dále hledištěm cca pro 200 lidí, v patře se nachází VIP tribuna. Jízdárna se stala dominantou celého areálu a prvkem, který budí pozornost v širokém okolí.

V roce 2011 v areálu vyrostla nová jezdecká hala a rovněž ekocentrum s expozicí volně žijících živočichů.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři