Architektura / občanské stavby

Náměstí jako atrium v domě

V současnosti se Fez potýká s různými urbanistickými problémy. Původní urbánní struktura výrazně opomíjela řeku, používala ji pouze jako odpadní stoku a zatrubňovala ji, což se současné intervence a urbanistické studie v tomto historickém městě snaží napravit. Nově vznikající prostory podél řeky tak mohou sloužit k sociální integraci, shromažďování a kulturním aktivitám. O to se snaží i projekt Place Lalla Yeddouna, který propojuje vnitřní části města s vodou.

Kristýna Šilhánová , 15. 1. 2014

Základním cílem projektu oživit historická spojení v městské struktuře mediny Fezu, která se nachází na seznamu světového dědictví Unesco. V medině (staré město) jsou citlivě zachovávány a opravovány cenné historické budovy, které jsou v místě proluk doplňovány novostavbami. Hlavním principem je tak tak nalézt pro tyto historické budovy vhodný účel a vytvořit mezi nimi prostranství, které bude funkční a pobytově příjemné.

Náměstí Lalla Yoeddouna historicky spojovalo dvě části starého města, ale díky odvrácení se od řeky toto spojení zaniká. Projekt proto vytváří další propojení těchto částí a přináší odlišné prostory a pěší spojení, které by měly sloužit pro obyvatele mediny i turisty.

Nové budovy jsou do stávající hmoty integrovány pomocí navazujících a vhodně rozmístěných otevřených prostorů. Původní náměstí by přitom mělo přitahovat rozdílné věkové kategorie a sloužit soukromým i veřejným účelům. Inspirací zde byl klasický marocký riad – dvůr ve středu domu, kde se mísí veřejný a soukromý provoz. Autoři tak celé okolí náměstí vnímají jako jeden urbánní dům s centrem - atriem, kam vše vstupuje a zase se vrací.

Z hlediska energetického projekt pracuje s tradičními arabskými prvky, jako je přirozené stínění a ventilace nebo krytá ulice, které doplňuje pasivními solárními systémy.

Transformace této velmi zanedbané části města může nejenom zlepšit konkrétní řešenou část, ale také špatné pracovní a ekonomické podmínky místních koželužen a mědirytin, které v této oblasti dominují. Může se tak stát katalyzátorem pro rozvoj okolních oblastí s širším sociálním dopadem. Projekt byl oceněn v rámci soutěže Holcim Awards pro Afriku. 

Projekt byl oceněn v soutěži Holcim Awards.Další informace o Holcim Awards najdete ZDE, nebo na Facebooku.Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách Holcim Awards.

  • Autoři: Michel Mossessian
  • Země: Maroko
  • Město: Fez
  • Datum projektu: 2010
  • Realizace: 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři