Architektura / občanské stavby

Nová budova ČVUT drobnohledem

Nová budova Českého vysokého učení technického zastavila již poslední volnou parcelu vysokoškolského kampusu navrženého regulačním plánem Prof. Engla z roku 1924.

EARCH.CZ , 7. 3. 2011

„Chtěli jsme v tomto místě postavit dům rozumný, trochu chudší tak, aby vedl studenty ke skromnosti, jednoduchý až obyčejný“.

Nová budova je orientována k přístupové ose areálu kampusu ČVUT. Ke směru příchodu je otočena otevřeným nádvořím vymezeným pouze dvěma průčelími a sloupem. Vlastní náplň je soustředěna okolo této nástupní plochy ve tvaru V.

Nová budova FA ČVUTFoto: eArch

Na vstupním nádvoří měly být osazeny dvě kopie plastik Johna Hejduka – Dům sebevraha a Dům matky sebevraha. Původní dřevěné plastiky měly být realizovány v kovu, aby obstály osazení v exteriéru. Plastiky dosud nejsou realizovány.

Novostavba je koncipována jako osmipodlažní dům pevného tvaru s relativně těžkým pláštěm. Celý objekt je uzavřen do cihel a pouze v části nástupu je odhalena betonová konstrukce objektu. Dům je proříznut třemi krytými atrii. Z vlastního objemu vystupují severovýchodním směrem hromadné posluchárny jako oplechované přisazené hmoty.

K výtvarné výzdobě objektu patří barevné zdůraznění částí dispozice. Blok výtahů a blok sanitárních zařízení jsou intenzivně barevně pojednány v celé nadzemní části domu. Bloky poslucháren včetně jejich průniku z exteriéru do interiéru jsou rovněž zdůrazněny intenzivním barevným nátěrem.

Konstrukce objektu je železobetonová monolitická se základním modulem 8 000 mm. Stropní desky jsou navrženy bezprůvlakové s konstantní tloušťkou. Vnitřní stěny jsou betonové nosné a cihelné s akustickou úpravou.

Celá dispozice je přes atria přirozeně provětrávána a v letním období v noci řízeně nachlazována. Intenzita umělého osvětlení je automaticky regulována a celý objekt je z hlediska provozních nákladů navržen jako energeticky vysoce úsporný.

Koncept

Když jsme začínali vůbec přemýšlet o konceptu nové školy, tak jsme mimoděk reagovali na prostředí školy staré. Čím to bylo, že každý do školy chodil, jen když musel na přednášky, konzultace a dost. Učitelé snad někdy navíc za svou prací. Nikdo se tam ale nechodil kamarádit, povídat si, hrát si, číst či rozmýšlet.

Všichni, kdo ve škole seděli, se mezi sebou navzájem neznali. Kontakty se budovali mimo školu – na koleji, v Kruhu nebo třeba na obědě v knihovně. Ani architektura školy nám nepřišla příliš povzbudivá pro studující zrovna této disciplíny.

Tak jsme reagovali na stávající prostředí a trochu jsme měli strach, aby moderně vybavená, docela automatizovaná, hodně prosklená budova nenapověděla žákům, že disciplína architektury je něco neobvyklého a tudíž, že architekti jsou něčím výjimečným. Samozřejmě jsme chtěli, aby architektura nové školy byla nejlepší na světě.

A tak jsme navrhli obyčejný dům. Dost pevný v kramflecích. Dům, který není příliš choulostivý na nepořádek, má svou vnitřní důstojnost a jak věříme, bez exkluzivního soudobého designu. To proto, aby v budoucnu nezestárnul a aby byl tak trochu mimo čas. Naopak šikmost stěn přednáškových sálů datuje stavbu do dnešní doby a odráží stav současné architektury.

Myslíme si, že dům má jakousi dispoziční logiku, že tam nikdo nezabloudí, že v něm bude vidět, kde kdo je a hlavně kde nikdo není, a že se snad bude více pracovat ve škole než doma.

Tak úplně se nám nepodařilo obhájit čistotu dispozice – prostory pro učitele se zvětšily na úkor prostoru žáků a některé velké učebny a pracovny se musely rozdělit na polovinu. To ubralo na velkorysosti dispozice, prosvětlení atrií a na jednoduchosti průčelí, kde se velké formáty oken musely přizpůsobit drobnějším dělením.

V prvním suterénu jsou modelářské dílny a počítačové učebny.

Vybavení školy

Půdorys domu 64 x 64 m, 1 tvoří volná plocha nádvoří. Výška domu 30 m od úrovně nádvoří.

Nová budova má 8 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží s garážemi. V typickém podlaží je 10 atelierů, 4 učebny s audiovizuálním vybavením, 2 zasedačky, respirium studentů a kanceláře pedagogů. V posledních dvou podlažích je 17 patrových ateliérů.

V přízemí je studijní oddělení, šatna, plně vybavené posluchárny pro 80, 100, 180 a 300 lidí a universální prostory sloužící výuce i oddechu. V prvním suterénu jsou modelářské dílny a počítačové učebny.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři