Architektura / občanské stavby

Nová škola Chýně, odměněný projekt č.1

V dnešním článku se vrátíme k nedávno skončené architektonické soutěži na novou školu v obci Chýně. Jako první si představíme soutěžní návrh slovenského studia SLLA, který oslovil porotu soutěže jak samotným architektonickým řešením v podobě pavilonové školy, tak snahou o nalezení ideální podoby školního komplexu ve vztahu k obci jako takové.

EARCH.CZ , 28. 5. 2015

V návaznosti na zelený pás podél veřejné komunikace na západní straně je navrhovaný soubor objektů školy s veřejným náměstím s funkcí komunitního centra s knihovnou, víceúčelovým sálem, tělocvičnami, víceúčelovým prostorem jídelny, pronajímatelnými prostory ambulancí a bazénem a jinými doplňkovými službami. Na centrální společnou část navazují objekty se skupinami tří až čtyř tříd pro první a druhý stupeň základní školy.

V centrální části se nachází objekt s víceúčelovým sálem auly a knihovnou propojený s tělocvičnami a prostorem jídelny v podzemním podlaží a zároveň s prvním a druhým stupněm školy. Součástí veřejného náměstí je stupňovitá pobytová plocha která klesá k víceúčelovému sálu jídelny a vestibulu tělocvičen.

Objekty s učebnami mají dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží s terénní úpravou pro otevření jižní fasády, první stupeň má kmenové třídy s relaxačními zónami orientované na východ a jih, učebny pro druhý stupeň na jih a západ, skupiny tří až čtyř tříd tvoří v rámci školy menší celky se společným pobytovým prostorem a zázemím. Střední část půdorysu jednotlivých objektů je prosvětlena podélným světlíkem ve vrcholu střechy a otvory schodiště.

Hodnocení poroty

Porotu oslovila strukturalita návrhu a jednoduchý koncept pracující s měřítkem a hledající vhodný výraz školy v obci. Zvolená forma pavilonové školy navíc umožňuje důslednou aplikaci klastrového systému uspořádání učeben, který porota považuje oproti klasickému chodbovému systému obecně za vhodnější pro moderní způsob výuky a rozvoj smyslu pro komunitu u žáků.

S výsledky soutěže se můžete seznámit ZDE.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 28. 5. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

školy Chýně soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři