Architektura / občanské stavby

Nová škola Chýně, odměněný projekt č.2

Další soutěžní návrh na novou školu v obci Chýně, kterému porota udělila odměnu, představuje odlišný princip řešení, jehož hlavním motivem je vytvoření "vnitřní školní krajiny".

EARCH.CZ , 1. 6. 2015

Nosnou myšlenkou konceptu je prolnutí veřejných a prominentních (školních) prostor způsobem, který umožní jejich vzájemnou vizuální otevřenost, avšak zcela jasně oddělí jejich funkce. Toto se zde daří sledováním terénní nerovnosti, která nám poskytla dvě různé nástupní úrovně jako hlavní téma konceptu řezu. Dalším principem je návrh co nejkompaktnější formy, která však skrývá tak velké provozy, jako jsou tělocvičny či jídelna a umožňuje přiblížit objem k vizuálnímu měřítku zástavby Chýně.

Komplexnější přístup vyžadoval prostor a provoz školní družiny. Její kmenová učebna je zároveň částečně užívána přípravnou třídou, jelikož se jejich časový harmonogram nekryje. Družina má dynamickou plochu a je umístěna v blízkosti dvou kmenových tříd nejnižších ročníků, jejichž prostory po skončení výuky využívá. Je prostorově definována zástěnou, kterou lze přehradit prostor chodby a tak vznikne ucelený komplex prostor sloužící výhradně potřebám družiny.

Tělocvičny jsou kvůli předepsané světlé výšce osazeny o úroveň níž než spodní podlaží tříd. Jejich střecha však navazuje na vyšší podlaží školního komplexu a vytváří tak prostory školních zahrad se sportovišti, venkovními učebnami a botanickou zahradou, kterou si žáci sami pěstují. Zahrady a přilehlá školní fasáda jsou orientovány na jih a tak získávají enormní sluneční benefity pro funkce, které toto vyžadují.

Architektonický jazyk návrhu je nápadný prostorovou otevřeností, která vytváří prostředí dokonalé pro vizuální komunikaci a aktivuje flexibilitu jednotlivých provozů.

Hodnocení poroty

Porota ocenila inovativní přístup autorů k prostorovému a funkčnímu uspořádání školní budovy. Návrh pracuje s prvkem „vnitřní školní krajiny“ jako volně plynoucím prostorem pro setkávání, hry a alternativní formy výuky. Zároveň je však věnována dostatečná pozornost i klasickým učebnám jako základní typologické jednotce školy. Jejich jednotné uspořádání podél severní fasády zajišťuje konstatní a rovnoměrnou hladinu denního osvětlení v průběhu celého dne. Porota si váží odvahy autorů prověřit soutěžním návrhem alternativní typologii školní budovy i za cenu extrémní prostorové a z ní přímo vyplývající finanční náročnosti takovéto budovy.

S výsledky soutěže se můžete seznámit ZDE.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři