Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Olověný Dušan 2012 | Obec Předboj

Dne 15. března 2012 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže s podivuhodným názvem Olověný Dušan. Jedná se o výběr nejlepších projektů studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze za uplynulý semestr. Hodnoceni byli jednotlivci i celé ateliéry oborů architektura i design. Ze dvou vítězů v kategorii "architektura - jednotlivci" dnes přinášíme projekt obnovy vesnice Předboj, ležící asi 20km severně od Prahy.

Kateřina Frejlachová / Martin Špičák , 3. 4. 2012

Foto: eArch
Naším cílem je nalézt současný charakter venkova. Předboj je stejně jako většina obcí sužován rozsáhlou „katalogovou“ výstavbou bez respektování lokálních podmínek a bez vlastní identity. Transformace venkova ve dvacátém století vrhla člověka do cizího, abstraktního prostředí. Venkov je dnes utvářen tupým vytyčováním ulic a parcel, na nichž jsou posléze budovány laciné (ne však levné) pseudovily.

Problém vidíme v roztříštěnosti a fragmentaci území. V obci definujeme subcelky, které se liší jak dobou vzniku, tak vlastní uzavřeností a atmosférou. Na rozhraní těchto subcelků se nachází „zbytkový prostor“, který nabízí příležitost, jak pomocí zásahů - klínů - rozbít monotónnost sídelní kaše, stmelit obec, ale zároveň jasně definovat a zpřesnit její jednotlivé části.

Snažíme se nalézt společné atributy „vesnickosti“ a nároků dnešní společnosti, jež umožňují žít moderně, aniž by venkov vypadal jako okraj velkoměsta. Navrhujeme nové funkce a nové možnosti využití tradičních vesnických prostor a používáme podvědomě známé jevy a archetypální tvary v nových souvislostech. Dalším cílem je utvořit vazbu mezi člověkem a jeho okolím. Zprostupnění a zabydlení kolektivizací „zdevastované“ krajiny umožní takzvané zapuštění kořenů.

Komentář poroty

Jemný, ale sebevědomý projekt, navíc zabývající se vesnicí, tedy žádné mrakodrapy, ale prostředí, které známe. Z vizualizace čiší letní odpoledne, kluci běží k rybníku a někde štěká pes. Nádherné plány. Čechy – naše země. Pocit klidu. Přitom vidno, že to je od architekta, i trocha té divnosti pro toho, kdo se pozorně kouká…

název Obec Předboj

autor Kateřina Frejlachová, Martin Špičák

vedoucí práce Jan Jehlík

soutěž Olověný Dušan 2012

semestr zimní 2011/12

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři