Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Nenápadně nápaditý Koridor Smíchov

Projekt, který se zabývá řešením neutěšeného území v obklíčení dopravních tras, získal Letního Olověného Dušana 2011 pro svou zdánlivou neviditelnost.

Kateřina Frejlachová , 15. 11. 2011

Koncept návrhu

vychází z pevně daných hranic území, které v nejbližší době neprojdou žádnou změnou - z estakády silniční komunikace Dobříšská - Radlická a pásu železnice. Jak pojmout prostor mezi dvěma bariérami? Jde mi o to, nalézt jednak různá řešení pro tento “urbánní typ”, se kterým je možno se setkat na mnoha dalších místech a jedno konkrétní, nejpříhodnější řešení, vycházející z charakteru místa, aplikovat na smíchovské "site specific".

Návrh

se opírá o závěry z analytické fáze projektu. Vytvářím zde megastrukturu - stavbu - soubor staveb, který kopíruje “dálnici”. Struktura je kompaktni, silniční komunikaci odcloňuje a převyšuje, čímž vytváří jakousi druhou zeď, bariéru před hlukem a nepříjemným vizuálním vjemem. Navíc takto silné kontinuální gesto akcentuje lineární charakter lokality. Nepravidelné výškové členění je odvozeno z charakteru krajiny - ze siluety kopců, která se rýsuje nad územím, z výškových úrovní silniční komunikace , od zástavby Radlic a přilehlého okolí. Koridor pomocí měřítka prostoru člením na několik úseků s odlišnou atmosférou, čímž vytvářím diverzitu, atraktivitu a orientační body v území a zamezuji monotónnosti. Do zástavby integruji dvě stávající stavby - objekt uměleckého centra Meet Factory a budovu bývalého depa.

Obecné principy

Řešení zástavby pro “smíchovský koridor” je v podstatě obecným zadáním pro obdobná území v těsném sousedství dopravních staveb. Takových míst je v důsledku umisťování megastaveb dopravní - automobilové infrastruktury do prostředí městské struktury spousta. Zásadním problémem je, jak by se měla nová potenciální výstavba nebo úprava místa k těmto stavbám vztahovat a jak pozemky v blízkosti dálnic, okruhů atp. polidštit, pozvednout, přizpůsobit plnohodnotnému životu, případně začlenit do města.

Komentář poroty

Zdánlivý hendikep umně povýšený na kvalitu. Úzký koridor mezi bariérami kolejiště a estakády nápaditě dramatizovaný a poeticky promodelovaný použitím tradičních prostředků: mírné zalomení, měnící se šířka ulic a uliček, průhledy, náměstí, ale i louka jako dobře načasované vydechnutí a zároveň lákavé až provokativně inspirující předpolí centra současného umění (Meet Factory). Kontextuální architektura, která dává místu o to víc, čím je sama zdánlivě neviditelnější, tedy vnímaná převážně podvědomě.

  • Autoři: Kateřina Frejlachová
  • Země: Česká republika
  • Škola: FA ČVUT v Praze
  • Město: Praha
  • Datum projektu: 2011

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři