Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Open Call na koncepci a manuál užívání nádvoří Betlémské kaple

Nádvoří Betlémské kaple a Galerie Jaroslava Fragnera hledá novou koncepci a nastavení pravidel pro hladké fungování všech aktivit v areálu. Foto: Galerie Jaroslava Fragnera

Areál Betlémské kaple je jedinečný prostor vlastněný Českým vysokým učením technickým v Praze s potenciálem vzniku studentského epicentra v srdci města. Historické, památkově chráněné objekty Betlémské kaple, Betlémského paláce a Galerie Jaroslava Fragnera vymezují polouzavřené nádvoří. To ovšem v současné době neodpovídá svému významu a potřebuje kultivaci a nastavení pravidel pro hladké fungování všech aktivit v areálu.

Galerie Jaroslava Fragnera , 8. 2. 2024

Nádvoří by mělo jako vstupní prostor do areálu a jednotlivých objektů působit především otevřeně, reprezentativně a vybízet kolemjdoucí k pozastavení a vstoupení. Mělo by jít o přívětivý veřejný prostor pro všechny věkové i sociální skupiny, který se stane inkluzivním a nekomercializovaným prostorem v centru města, který budou lidi rádi využívat. 

Aktivity a stakeholdeři fungující v areálu:

 • Betlémská kaple jako turistický cíl
 • přednášky, konference, koncerty a další akce v Betlémské kapli
 • kavárna – studentský klub v přízemí objektu Galerie Jaroslava Fragnera s venkovním posezením
 • koncerty a promítání filmů na nádvoří v rámci projektu Betlémské besedy
 • výstavy a doprovodný program v Galerii Jaroslava Fragnera
 • výstavy a společenské akce v Lapidáriu pod nádvořím
 • administrativní prostory Betlémského paláce (budoucí sídlo rektorátu ČVUT)

Co všechno by koncepce měla řešit?

 • umístění a formu vegetace
 • umístění a formu zahrádky kavárny (zohlednit by se měla její udržitelnost, mobilita, variabilita, materiálová odolnost i subtilnost řešení)
 • umístění a zakrytí odpadových nádob (7 ks, prostor 60x75 cm pro každou nádobu)
 • řešení dopravy v klidu (příležitostné parkování, zásobování, možné varianty řešení při různých režimech fungování areálu) – 3 zásobovací stání
 • kultivované umisťování reklamy a propagačních materiálů
 • koordinace vizuálního stylu všech subjektů a označení budov, forma a umisťování orientačního systému (příležitostné a snadno přemístitelné navigační cedule)
 • umístění dalšího mobiliáře (místa na sezení, stojany na kola, nádoby na odpad, koncepce osvětlení ad.)

Prioritou bude vyřešit přední prostor nádvoří u brány, který by měl působit reprezentativním dojmem a vtahovat kolemjdoucí do areálu. V první řadě je třeba obnovit vegetaci, jež by měla respektovat historický charakter místa a být autentická, zkultivovat neutěšené prostory v koutech u budov a umístit na nádvoří zahrádku kavárny. Dalšími palčivými tématy je pak nalezení vhodného režimu a způsobu zásobování, obecně provoz aut a nesjednocená vizuální propagace a komunikace jednotlivých subjektů. Té by měly být nastaveny jasné mantinely ve formě srozumitelného manuálu. 

Aktuálně je potřeba především jednoduché, nízkonákladové řešení, nebude se jednat o stavební úpravy. Chceme řešit provoz, koordinaci využívání prostoru různými aktéry, variabilitu, funkčnost, orientační systém. Cílem je nádvoří kultivovat, očistit a oživit. Na základě společných diskusí lze uvažovat o další etapě ideové studie výhledového fungování areálu (např. po přestěhování sídla rektorátu do Betlémského paláce).

Koho hledáme?

Jsme otevření všem. Důležité pro nás je najít schopné a zodpovědné autor*ky či autorské týmy, kteří projekt vymyslí, navrhnou, vykomunikují a zkoordinují. Cílem je prostřednictvím participativního procesu (se stakeholdery v území) vytvořit koncepci nádvoří se srozumitelným manuálem, který bude závazným dokumentem pro jednotlivé aktéry v prostoru. Mělo by se jednat o strukturovaný, graficky ztvárněný dokument s navrhovanou etapizací a rozdělením úkonů dle priority. Hledáme dlouhodobějšího partnera, se kterým budeme jednat a uvádět manuál do praxe.

Foto: Lokalita má potenciál vzniku studentského epicentra v centru města.

Jak se přihlásit?

Pošlete nám dokument (viz. přiložený layout, max. 2x A4), ve kterém se nám představíte, tzn. bude obsahovat:

 • realizovaný referenční projekt (týkající se oživení prostoru a představující prokazatelnou zkušenost s koordinací projektu)
 • autorský přístup k řešení zadání – co vás na zadání zajímá? jak k tomu chcete přistupovat? může se jednat o text, skicu, koláž, moodboard, … 

Není třeba zasílat hotový návrh!

Dokument (dle layoutu) zašlete ve formátu PDF do 10. 3. 2024 na vaclav.suchan@cvut.cz

Komise zasedne na začátku března 2024 a vybere pořadí tří týmů, se kterými začne jednat. Realizační tým následně společně se stakeholdery vypracuje koncepci s manuálem. U vítězného týmu se předpokládá aktivní komunikace, konzultace návrhu s dotčenými stakeholdery a samostatná koordinace procesu jeho uvádění do praxe. 

Kritéria hodnocení:

 • 1. umělecká úroveň a výraz, autorský přístup
 • 2. složení týmu
 • 3. realizovatelnost 
 • 4. úroveň referencí
 • 5. koordinace vizuálního stylu všech subjektů
 • 6. univerzálnost řešení

Výše honoráře bude odvislá od předem stanovené a oběma stranami odsouhlasené podrobnosti prací.

Děkujeme a těšíme se!

Foto: Polouzavřené nádvoří vymezuje Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémská kaple a Betlémský palác.

Podklady:

 1. layout odevzdávaných prací (pdf, indd)
 2. ortofoto areálu 1:250 (pdf)
 3. půdorys nádvoří 1:200 (pdf, dwg)
 4. fotodokumentace (jpg)
 5. archivní materiály
 6. historický film o Betlémské kapli (Alan František Šulc, ČSR, 1954, 43 min) a záznam sympozia o Jaroslavu Fragnerovi (GJF, 24. 11. 2023) 

 

Na tomto odkaze naleznete složku s podklady.

Na procesu výběru zpracovatele a realizaci koncepce se budou podílet:

 • Vojtěch Petráček (rektor ČVUT)
 • Lucie Orgoníková (kancléřka ČVUT)
 • Veronika Kramaříková (prorektorka pro rozvoj a strategie ČVUT a pověřená kvestorka ČVUT)
 • Vladimír Hofmann (vedoucí Betlémské kaple)
 • Tereza Hrubá (památkářka na historickou zeleň, NPÚ)
 • Mikuláš Hulec (vedoucí Katedry architektury FSv ČVUT)
 • Veronika Koberová (památkářka, NPÚ)
 • Šimon Kotmel, Josef Tajovský, Ondřej Zelenka (Klub Betlémská)
 • Karolína Plášková, Václav Suchan (Galerie Jaroslava Fragnera)
 • Jiřina Šimková (dramaturgyně Betlémské besedy)
 • Zuzana Štemberová (vedoucí Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT)
 • Rostislav Zapletal (architekt Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha)

Ustavující schůze komise:

5. ledna 2024, 14:00, Galerie Jaroslava Fragnera

Schůze komise pro výběr vítězného návrhu:

březen 2024

Realizace:

od jara 2024

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři