Architektura /

Panenské Břežany vyhlašují architektonickou soutěž na Obecní dům

Obec s dlouholetou a zajímavou historií v blízkosti Prahy hledá novou podobu místa pro svůj společenský a kulturní život.

City Upgrade , 5. 10. 2021

Obec postrádá reprezentativní místo, kde by mohli její občané společně trávit volný čas, kde by se mohli scházet a pořádat společenské a sportovní akce. Obecní dům bude důležitou součásti veřejného prostoru návsi a úprava části návsi je součástí návrhu. Cílem vyhlašovatele je získat rozvahu nad stávajícím stavem objektu a navrhnout vzhledem k požadavkům adekvátní řešení. Tématem k řešení je, zda přistoupit k úpravě stávajícího objektu nebo zda navrhnout demolici a výstavbu objektu nového.

Vyhlašovatel očekává, že řešení bude nadčasové, využije přístupy v duchu dnešní doby a splní jeho aktuální požadavky. Účastníci projeví invenční a novátorský přístup k řešení spolu s citlivým zapojením návrhu do stávající zástavby a charakteru obce včetně její bohaté historie. Půjde o redefinování atmosféry, stanovení konceptu a osobitého rázu objektu vyzařujícího otevřenost do celé obce.

Starosta Panenských Břežan uvádí “Pro obec s 650 obyvateli se jedná o nemalý krok pro zlepšení společenského života v rámci obce. Předpokládáme s investičními náklady ve výši 25 000 000 Kč bez DPH.” Vítěz soutěže, který získá odměnu ve výši 200 tisíc korun, by měl následně zpracovat projektovou dokumentaci.

Předsedkyní poroty byla zvolena MgA. Markéta Zdebská. Za nezávislé porotce dále zasedá v hodnotící komisi Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Jakub Straka a Ing. arch. Tomáš Kozelský jako náhradník. Závislými porotci jsou starosta obce Mgr. Martin Hakauf a místostarosta obce Ing. Mikuláš Végh.

Součástí průběhu soutěže je i organizovaná prohlídka lokality s vedením obce ve středu 13. 10. 2021 od 10:00. Na prohlídce nebudou zodpovídány žádné otázky týkající se organizaci soutěže. Termín odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na pondělí 6. 12. 2021. Veškeré podklady a informace k soutěži naleznete na webu soutěže: panenskebrezany.cityupgrade.cz.

Architektonická soutěž na Obecní dům v Panenských Břežanech. Zdroj: City Upgrade

  • autor: City Upgrade *
  • publikováno: * 5. 10. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři