Architektura / industriální a technické stavby

Parkovací dům v Hong Kongu - 3. místo

Projekt, který se umístil na třetí pozici v soutěži na parkovací dům v Hong Kongu, využívá jednoduchost jednosměrného provozu a zároveň se snaží o pojetí parkovacího domu jako výstavní haly. Jeho autorem je Xing Xiong, student z USA.

Xing Xiong , 11. 1. 2012

Jednosměrný okružní systém

Tento návrh se vyvinul z jednosměrného parkovacího systému, který je považován za nejjednodušší a nejefektivnější způsob okružního uspořádání. Dvě rampy, které obtáčejí věž, jsou určeny jedna pro směr nahoru a druhá dolů. Všechna parkovací stání jsou umístěna po obou stranách mostů mezi těmito rampami, takže se proudy aut nijak nestřetávají.

Vylepšená konstrukce

Změnou tahu v zakřiveních vzniká šest prostupů přes všechna patra, do nichž jsou umístěna vertikální jádra pro umístění konstrukce, výtahů a požárních únikových schodišť. Spirálové rampy a mosty se obtáčejí okolo jader a slouží jako sekundární opěrný systém, ztužující celou konstrukci parkovací věže.

Víceúčelový prostor

Na vrcholu parkovací věže bude rozsáhlý otevřený prostor vhodný k různým účelům. Výhled na panorama Hong Kongu nabízí ideální podmínky pro aktivity typu koktejlových a svatebních oslav, pro akce autoklubů apod.

Parkování jako exhibice

Tento projekt přetváří pojetí parkovacích prostor, které jsou obvykle nízké, tmavé a průmyslové. Snaží se o přeměnu ve světlé výstavní prostory automobilů. Parkovací místa mají polotransparentní dno a v kombinaci s křížícími se mosty tak vzniká působivá výstavní hala.

Spirála jako ikona

Spirálová rampa slouží zároveň jako plynulá fasáda, která z věže činí kultovní stavbu města Hong Kong.

Vyjádření poroty

Jedná se o další projekt s jasnou koncepcí, odvážnou myšlenkou a zajímavou interpretací zadání, nemluvě o použití efektní a výrazné image. Návrh je dobře prezentován s možností dalšího postupu. Porota ho shledala profesionálně a pečlivě provedený. Uspořádání jednotlivých částí je plynulé a to, že jádro stavby je jejím hlavním centrem, ji činí působivou a odvážnou. Návrh klade důraz také na monumentálnost věže, které dociluje výškou, jaká se dá u budovy tohoto typu očekávat. Dopravní provoz zde není druhořadou záležitostí, ale naopak je smysluplný a spoluvytváří prostor. Trvalé spojení mezi interiérem a exteriérem je jednoduché a to posiluje celý projekt. Upevňuje se tak kontakt s městem a snižuje se pocit útlaku, který je charakteristický pro moderní parkoviště. Nepochybně jde o projekt založený na provozu a je to pokus znovu interpretovat klasický parkovací oběh se zajímavou distribucí prostor uvnitř věže. Nicméně, ve srovnání s předešlými dvěma vítěznými projekty, pro další možné prosazení tohoto zde chybí prezentace více aspektů skutečné fasády a kontextu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři