Architektura / industriální a technické stavby

Parkoviště v objetí historických budov

Parkovací dům se nachází v centru města, v návaznosti na historický areál Zemského sněmu – dnes sídlo Magistrátu města. Sousední objekty jsou památkově chráněné budovy a konstrukce (hradební zeď) z různých historických období. Objekt má kapacitu 360 vozidel ve dvou vícepodlažních blocích posunutých vůči sobě výškově o polovinu a jsou spojeny v jednosměrném provozu polorampami. Parkovací dům z rukou Architekti Hrůša a spol. a Atelier Brno je letos nominován na Českou cenu za architekturu.

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o. , 25. 7. 2017

Objemově jde o jednu hmotu nahoře ustupující k převýšenému nároží. V parteru je u nároží objektu je navržený pronajímatelný obchodní prostor s pohledovou vazbou na průchod přes schodiště k ulici Veselé. Převažující jsou parkovací plochy, kde nadzemní část tvoří 8 nízkých parkovacích podlaží (sv 2,55 m) a v 8.NP je nájemní prostor s galerií a terasou na střeše.

V parteru do ulice Panenské jsou vstupy, veřejné toalety a nájemné prostory, kde sídlí Turistické informační centrum. Všechna patra parkovacího domu jsou propojena vnitřním schodištěm s dvojící výtahů a druhým požárním schodištěm. Vjezd do parkovacího domu je v úrovni 2.NP, výjezd je z nejnižšího 2. podzemního podlaží a to tunelem. Budova je navržena jako železobetonový monolitický betonový skelet založený na pilotách.

Spodní stavba je provedena jako konstrukce tzv. bílé vany. Nosné konstrukce tvoří obvodové železobetonové monolitické stěny a stropy. Dvoudílné otvory v parkovacích podlažích jsou jako větrací otvory zajištěny ocelovou sítí a kamenným dělicím sloupkem. Pronajímatelné obchodní prostory jsou zaskleny do hliníkových rámů. Zastřešení je jak plochými střechami, tak krovovou konstrukcí ve tvaru zborcené plochy s měděným plechem.

Fasáda je omítnuta dvouvrstvou vápennou probarvenou omítkou bez nátěru a uplatňují se zde prvky z přírodního kamene – okenní sloupky, parapety, krytí atik, říms a sokly.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři