Architektura / rodinné domy

Pasivní rodinný dům Slatina

Cílem projektu bylo navrhnout individuální malý rodinný dům pro manželský pár. Klienti nechtěli řešit vysoké platby za energie v důchodovém věku, proto se s architektem dohodli na návrhu domu dle principů a zásad pasivního domu.

Jan Koloděj , 11. 5. 2012

Pozemek se nachází v zastavěné části obce Slatina, okr. Nový Jičín. Parcela plynule navazuje na již zastavěnou ve střední části obce. Pozemek mírně svažitý k JV s krásným výhledem na listnatý les, který se mění v průběhu celého roku. Pod předmětným pozemkem již nelze realizovat další domy, proto si mohou klienti užívat blízkého kontaktu s přírodou a nádhernými výhledy bez obav ze zastínění další výstavbou.

Architektonické řešení

Dům je koncipován jako jednopodlažní bungalov se sedlovou střechou o sklonu 40 stupňů. Díky regulativům územního plánu nelze v obci bezmyšlenkovitě realizovat katalogové domy, ale pouze domy, které splývají s okolní zástavbou. Architektura domu je v souladu s principy návrhu pasivních domů, její jednoduchost je zvýrazněna pečlivě realizovanými konstrukčními detaily.

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu z lehkého skeletu s difuzně otevřenými skladbami. Klienti, kteří se stěhovali z města, měli od počátku požadavek na používání přírodních materiálů. Dřevo je použito na nosnou konstrukci, modřínový obklad na SV a SZ fasádě, prkna sibiřského modřínu na terase. Přírodní materiály jsou použity také v interiéru, můžeme jmenovat např. dřevěnou podlahu, nepálené cihly, hliněné nátěrové omítky, masivní nábytek, atd. Modřínový obklad fasády je opatřen jednovrstvou impregnací, modřínová terasová prkna jsou zcela bez úpravy. Celá terasa je v mírném spádu a pro montáž jednotlivých prken je použito skryté kotvení. Jednoduchým technickým řešením se tak zamezilo degradaci dřeva v místě hlaviček vrutů a navíc se dosáhlo jedinečného přírodního vzhledu terasy. Celkový soulad domu s přírodou doplňují zpevněné plochy z žulových kostek. S ohledem na vysokou cenu nových kostek, byly použity starší z likvidace. Na jejich vzhledu to však není znát. Vstup do domu je ze vzdušné ocelové konstrukce. Výplň schodišťových stupňů tvoří, stejně jako na terase, neošetřená prkna ze sibiřského modřínu.

Technické řešení

V 1. NP se nachází bytová jednotka o dispozici 3 + 1. Pod střechou je prostor nevyužívané půdy. Dům je navržen v souladu s principy pasivních domů. Obytné místnosti jsou tedy orientovány na JV a JZ stranu, technické místnosti (koupelna, WC, šatna) na stranu SV a SZ. Tomuto členění odpovídá také velikost oken. V obytných místnostech jsou okna velká, aby bylo maximálně využito pasivních solárních zisků. V technických místnostech naopak malá, zajišťují pouze přirozené osvětlení a při nulových slunečních ziscích minimalizují tepelné ztráty. Díky celkové optimalizaci velikosti a parametrů oken bylo docíleno, že okna mají aktivní bilanci tepelných zisků a ztrát. V projektu a také na stavbě se důsledně hlídalo provedení vzduchotěsné vrstvy, díky tomu byla při měření vzduchotěsnosti (Blower door test) naměřena hodnota n50 = 0,29 h-1, což je cca o polovinu lepší parametr, než je kladen na pasivní domy. Důsledně jsou eliminovány veškeré tepelné mosty, jednak se snížila energetická náročnost domu a také se zajistilo bezproblémové fungování konstrukcí v detailech.

V objektu je instalován systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Větrání a přípravu teplé vody zajišťuje kompaktní jednotka umístěna ve výklenku v koupelně. Technická místnost tak zabírá pouze 70 x 80 cm. Vzhledem k velmi malým tepelným ztrátám je vytápění zajištěno pomocí elektrických mramorových sálavých panelů, jako doplňkový zdroj slouží malá krbová kamna. Zprvu měli majitelé z pasivního domu strach, báli se, zda bude malá topná soustava dostatečná, zda jim nebude zima, atd. Dnes všem v okolí vypráví, jak perfektně pasivní dům funguje, jak je tam neustále čerstvý vzduch a necítí potřebu otevírat okna, ani v zimním období nepociťují studené sálaní od obvodových stěn a oken. Také je velmi těší šetrný vliv provozu domu vůči životnímu prostředí.

Klíčová slova:

dřevostavby pasivní dům

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři