Architektura / industriální a technické stavby

Peace Bridge

Koncom marca tohto roku slávnostne otvorili most s názvom Peace Bridge cez rieku Bow v kanadskom meste Calgary. Autorom tohto mosta pre peších je španielsky architekt Santiago Calatrava známy návrhmi mostov a dopravných centier zrealizovaných po celom svete.

Martina Horváthová , 21. 12. 2012

Jeho najnovšia realizácia, zaujímavá červeno-biela špirálovitá konštrukcia, atypická pre tohto autora, má dĺžku 126 metrom a je určená iba chodcom a cyklistom. Výnimočná je tým, že je podopretá iba na brehoch a nad riekou sa vznáša bez podpier.

Keď bol Calatrava oslovený navrhnúť a zrealizovať most cez rieku Bow, najprv sa bol zoznámiť a inšpirovať prostredím, do ktorého by most mal byť situovaný. Všimol si, že aj napriek krutej zime Kanady, cyklisti a chodci využívajú chodníky aj mosty cez rieku. Preto sa rozhodol, že most pre peších, by okrem zaujímavého tvaru, mal aj obyvateľov Calgary chrániť pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi. Výsled- kom je zaujímavá špirála, ktorá je sčasti zasklená a tým je funkčná v zime aj v lete.

Architektonické riešenie

Autor musel pri návrhu Peace Bridge splniť aj geometrické obmedzenia, čiže navrhnúť nízku konštrukciu kvôli blízkemu heliportu a tiež zvoliť konštrukciu podopretú iba na brehoch kvôli vysokej hladine vody v niektorých obdobiach roka alebo plávajúcim ľadovým kryhám. Čiže na návrh mosta musel využiť priestor na výšku do 7 metrov. Výsledkom je most zaujímavého tvaru (šírky 8 m; výšky 5,85 m), oceľovej konštrukcie a tým, že sa vznáša nad riekou aj s minimálnym dopadom na životné prostredie. Most je bezbariérový, pre osoby všetkých typov mobility, má oddelené a označené cesty pre cyklistov a chodcov. Cyklisti môžu jazdiť bezpečne centrálnou cestou, zatiaľ čo chodci prechádzajú po stranách mosta. Lineárne osvetlenie je integrované do vrchnej štruktúry mosta a zábradlia, zapustené je aj do obrubníkov chodníkov.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Pred realizáciou mosta bol urobený geotechnický a hydrotechnický prieskum. Základom mosta je oceľová konštrukcia, ktorá bola vyrobená v Španielsku a dodaná do Kanady, kde bola skonštruovaná priamo na mieste. Najprv tu bola skonštruovaná pomocná dočasná konštrukcia na prefabrikovaných železobetónových pilieroch. Po dočasnej konštrukcii sa pomocou hydraulických piestov posúvala zmontovaná oceľová konštrukcia pomaly, počas niekoľkých dní. Keď bola hlavná konštrukcia presunutá a dokonale upevnená a ukotvená začalo sa s odstraňovaním pomocnej konštrukcie. Čiastočne uzavretá skrutkovitá hlavná mostná konštrukcia, funguje ako priehradový nosník. Zváraný oceľový rám vysokej pevnosti tvorí dve navzájom prepojené skrutkovice vytvárajúce eliptický valec. Zvlášť náročné bolo zasklenie mosta a ohýbaného zábradlia. Strešné zasklenie sa skladá zo zakrivených trojuholníkov so zaoblenými rohmi. Mostovka je kombináciou liatiny a betónových prefabrikátov. Konečnému uvedeniu mosta do prevádzky predchádzalo otestovanie celej konštrukcie, osvetlenia a bezpečnostných kamier.

Zatiaľ čo mnoho miestnych obyvateľov sa so „svojim mostom“ iba zoznamuje, vďaka jeho medializácii zaznamenal vo svete najmä pozitívne ohlasy. Peace bridge dokonca s obľubou navštevujú aj hudobníci, ktorí využívajú jeho dobrú akustiku.

Nový most je určený výhradne pre chodcov a cyklistov a umožní prechod minimálne 1 500 ľudí denne. Budú ho využívať hlavne ľudia idúc do práce. V prvom týždni po otvorení, po moste prešlo viac ako 4 400 ľudí (89 % chodcov, 11 % cyklistov), no očakáva sa, že tento počet sa ešte zvýši, keď sa bude otepľovať.

Obsah časopisu Eurostav 07 08/2012 zde

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři