Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Plán komunitní transformace postindustriálního regionu

Projekt RE-konverze od španělského studenta Elisa de los Reyes Garcia, který byl v soutěži Holcim Awards oceněn druhým místem v kategorii mladých - Next Generation, zahrnuje různorodé architektonické nástroje a koncepty, které vytvářejí udržitelnou společnost, založenou na minimálním zásahu člověka a zároveň poskytuje energii, zaměstnání a dobré sociální podmínky pro lidi, kteří žijí, pracují a tvoří v nové komunitě.

Jaroslav Sládeček , 14. 10. 2013

Jako názorný příklad pro přeměnu mnoha opuštěných průmyslových areálů rozvíjí projekt podrobnou koncepci pro komunitu na místě vyřazené loděnice v Asturias v severním Španělsku. Koncept recykluje stavební materiály z opuštěné průmyslové infrastruktury a stavenišť do vzdálenosti 50 km v okolí. Multigenerační prostory obsahují bytové jednotky a rekreační prostory pro děti a starší obyvatele. Příbytky umělců jsou propojeny s dílnami a maloobchodními prostory.

Záměrem projektu je konverze a oživení oblasti, využití stávajících industriálních areálů, efektivní využívání přírodních zdrojů, vody, energií a zefektivnění odpadového hospodaření. Jedním z důsledků má být pozoruhodná krajina, zahrnující i opuštěné průmyslové stavby. Součástí návrhu je alternativní socioekonomický model, kdy by zde vznikly i obchody pro prodej vlastních zemědělských plodů anebo centra prodeje recyklovaných zařízení a materiálů.

Obyvateli by byly tři skupiny lidí: - ti kteří by zde bydleli a také využívali pracovní prostory a bydleli zde se starými rodiči a dětmi. Druhou skupinou by byli umělci a tvůrci, kteří by zde našli prostory dílen pro svou tvorbu. Třetí kategorií by byli lidé, pracující v domácnosti, jejichž obydlí by tudíž obsahovala zároveň i pracovní prostory.

Vznikl by novodobý design, kombinující v sobě rozličné konstrukční detaily v závislosti na prostorových potřebách komunit. Zásadní by bylo ekologické hospodaření s děšťovou vodou díky rezervoárům a čistícímu systému. Za zmínku stojí i vodou chlazená klimatizace či akumulační stěny, ve kterých se voda ohřívá.

V působivě detailní prezentaci byl porotou oceněn jako velmi přesvědčivý holistický přístup k designu a programu, který se zabývá sociálními a environmentálními otázkami odindustrializovaných lokalit. Navrhuje komplexní koncept recyklace stavebních materiálů, opětovné použití existujících staveb, reorganizaci městských oblastí a biologicky rozmanitou regeneraci městské krajiny.

Další informace o soutěži HolcimAwards najdete ZDE, nebo na Facebooku. Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách HolcimAwards.

Klíčová slova:

Holcim Awards

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři