Architektura / občanské stavby

Pražský kabátek Slovanské epopeje

Hosty zářijového festivalu ARCH FOR PEOPLE budou mimo jiné i Projektil architekti. Posuďte sami, jak se zhostili nelehkého a tolik diskutovaného tématu, jakým je adekvátní a úctyhodný prostor pro unikátní a monumentální dílo Alfonse Muchy, které stále ještě čeká na svůj nový domov.

Projektil architekti , 12. 8. 2011

Zadání prověřit umístění Pavilonu epopeje v blízkosti Národních muzeí v nás vyvolalo přemýšlení nejdříve o místě samém. O negativních vlivech. O průchodnosti prostoru a vlastně o tom jak má veřejný prostor před národními institucemi působit v rámci městské struktury. Výrazné Babuškovy budovy se symetrickými fasádami byly v plánech vždy zobrazovány s odstupem. Před budovami byla prázdná plocha.

Ideální plán - náměstí

Definujeme ideální regulaci náměstí. Pro uvolnění parteru je nezbytně nutné odklonit dopravu. Dnešní stav je pozůstatek regulace z první republiky. Tato regulace však nebyla dokončena. Navrhujeme tedy hlavní dopravní obslužný tah přesunout z ulice Muzejní do ulice U letenských sadu (úprava profilu ulice je možná) viz. situace ideálního návrhu. Takto se nám prostor před muzei uvolní. Prodlužujeme ulici Oveneckou v souvislosti s dostavbou Národního technického muzea. Dochází tak k většímu prokrvení vzniklého Muzejního náměstí. Severní strana je definována stávajícími budovami a možnou dostavbou NTM. Definujeme stranu jižní. Vkládáme mezi park a náměstí linii levitujícího hranolu. Ten nám definuje konečnou geometrii náměstí. Objekt musí být v parteru průchodný – propojitelnost prostoru náměstí s vlastním parkem je důležitým tématem vlastního návrhu budovy. Panoramatický pohled ze střechy budovy by měl být přístupný z náměstí. Jelikož západní strana náměstí je atakována pozemkem v soukromém vlastnictví, ponecháváme i východní stranu otevřenou. Z těchto dvou stran je náměstí uzavřeno stávající zástavbou. Ideální plán = ideální veřejný prostor ve městě.

Návrh pavilonu

Zabýváme se formou prostoru pro vlastní expozici slovanské epopeje. Konzultujeme s hlavním restaurátorem epopeje. Nalézáme základní principy pro vystavení obrazu. Severní přirozené osvětlení, odstup od obrazu - celek, přístup k obrazu – detail. Navrhujeme jeden prostor pro celou epopej. Sál Slovanské epopeje. Návštěvník může vnímat dílo jako celek ve své velikosti. Konfrontace s celkem i s jednotlivými obrazy.

Na sál navazuje restaurátorská dílna. Sál umísťujeme do levitujícího hranolu, schránky.

… Účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty…A. Mucha…

Zajímá nás téma průchodnosti, transparentnosti, reflexe, otevřeností.

Vytváříme objekt, jenž je průchozí- podchozí. Reflektuje v sobě pohyb parteru, proměnlivou scenérii zeleně v parku, pohlcuje do sebe severní světlo, poodkrývá své tajemství. Natahuje na sebe plochu náměstí. Chodec se dostává do úrovně panoramatického výhledu na prahu.

Z náměstí vstupujeme do pavilonu hlavním vchodem pod levitujícím hranolem. Na stropě se zrcadlí naše chůze. Ve vstupní hale je pult s informací, bookshop a posezení s infoterminálem. Za stěnou je pak malé kino, kde se můžeme podívat na film o životě a tvorbě A. Muchy. Prostor však lze využít i na menší konference či přednášky. Můžeme do pavilonů vstoupit i přímo z náměstí od Národního zemědělského muzea. Mineme kavárenskou zahrádku a projdeme kolem barového pultu. Za barovým pultem je výstavní prostor k výměnným výstavám nebo událostem, které by propojovaly odkaz A. Muchy se současným uměním. Ze vstupní haly pak můžeme přímo po schodišti nebo výtahem do vlastního Sálu Slovanské epopeje nebo vystoupáme do patra po mírné rampě kolem výstavního sálu. Vstupujeme do sálu. Sál měřítkově odpovídá velikosti díla. Na začátku je prosvětlen střešním světlíkem a pak dále světlo vstupuje prosklenou severní stěnou. Procházíme sálem. Návrh si neklade ambici vyřešit kompletně vlastní expozici Slovanské epopeje. Jen klade základní principy. Na konci sálu může návštěvník sejít do přízemí do výstavního sálu nebo se vrátit zpět do foyeru.

Objekt pavilonu je součástí veřejného parteru. Můžeme vyjít po mírném schodišti na střechu pavilonu, kde se nám otevře panoramatický pohled na Prahu obohacen o pohled na Pražský hrad.

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.Pokud patříte mezi příznivce ateliéru Projektil architekti, jistě si nenechte ujít příležitost zúčastnit se jejich přednášky na festivalu ARCH FOR PEOPLE, jehož podrobnější program najdete na stránkách www.archforpeople.cz.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři