Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Příměstský park Soutok přejde do další fáze: vznikne studie

Ateliéry EMF, NORMA a PARETO se pustí do přípravy studie parku Soutok s rozlohou přesahující 1200 hektarů Foto: EMF, NORMA a PARETO

Mezinárodní tým složený ze zástupců architektonických ateliérů NORMA (Česko), EMF (Katalánsko/Španělsko) a PARETO (Francie), který zvítězil v urbanisticko-krajinářské soutěži na přeměnu území u soutoku Berounky s Vltavou, dokončil sérii setkání s veřejností v místech, kterých se projekt dotýká. Poté se pustí do přípravy studie celého území s rozlohou přesahující 1200 hektarů.

NORMA Architekti , 11. 7. 2023

Mezinárodní tým tří architektonických studií spolupracoval na vítězném návrhu příměstského parku Soutok půl roku, vytvořilo jej více než 20 lidí. Vedle architektů se do práce zapojili také ekolog, hydrologové, právníci nebo grafická designérka a umělkyně. „Na mezinárodní spojení jsme vsadili z toho důvodu, že podobný park v Česku ani celé střední Evropě nenajdete. Do týmu jsme zapojili odborníky na krajinářství a urbanismus z Katalánska a Francie, kde už podobné parky fungují,“ říká Ing. arch. Jana Moravcová, lídryně celého mezinárodního týmu a zároveň vedoucí pražského ateliéru NORMA architekti. Soutěž vyhlásilo hlavní město prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR).

Během května ateliér NORMA Architekti prezentoval vítězný návrh v městských částech Radotín, Zbraslav a Lipence, kterých se záměr přeměny území dotýká nějvětší měrou. Participační setkání probíhala nejdříve s majiteli pozemků, zástupci radnic a dalšími zainteresovanými stakeholdery. Následovaly prezentace pro veřejnost. „Všechny akce byly hodně interaktivní. Než se pustíme do práce na studii území na soutoku, chtěli jsme znát názory a požadavky všech dotčených lidí a institucí. V navazující studii se je budeme snažit co nejlépe zohlednit,“ vysvětlují autoři.

Foto: Ateliéry NORMA, EMF a PARETO dokončili sérii setkání s veřejností v místech, kterých se projekt parku Soutok dotýká

Podrobná studie území naváže na formu navrženou pro mezinárodní soutěž příměstského parku Soutok. Bude obsahovat také rámcový plán – tak zvaný „guideplán“ – který bude návodem, jak celé území dále rozvíjet v příštích letech. Součástí práce bude i stanovení ekologických standardů pro další rozvoj území na veřejných i soukromých pozemcích.

Rozhlehlé příměstské parky zřizuje kvůli probíhající klimatické změně stále více evropských velkoměst a jsou zastřešeny organizací Europark, ke které se pražský park Soutok rovněž chce připojit. Pražský metropolitní park se nachází v záplavové oblasti, hlavní město Praha jí chce vrátit původní přírodní ráz. Stěžejní roli v celé lokalitě hraje řeka Berounka se svým jedinečným, člověkem nepříliš narušeným, charakterem. Park má také Praze umožnit lépe čelit první povodňové vlně.

Foto: Stěžejní roli hraje řeka Berounka se svým jedinečným, člověkem nenarušeným, charakterem

Příměstský park Soutok by měl občanům hlavního města zajistit nejen lepší životní podmínky, ale také jim nabídnout atraktivní prostor pro trávení volného času. Kromě vycházkových tras pro pěší má území protknout síť cyklostezek, vzniknou zde místa vhodná ke koupání, zázemí pro komunitní akce i školní vzdělávání. Každá z dotčených městských částí a obcí získá svůj vstupní bod, který se stane vlastním jedinečným parkem pro každodenní rekreaci.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři