Novinky a názory / architektonické soutěže

Jeden z největších příměstských parků ve střední Evropě má vzniknout na soutoku Berounky a Vltavy. Soutěž vyhrál mezinárodní tým

Současný stav území Foto: IPR

Během slavnostního večera v Centru architektury a městského plánování (CAMP) vyhlásilo Hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR) výsledky mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh Příměstského parku Soutok. Vítězem se stal tým složený z architektonických studií EMF (ES–CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR). Jejich projekt revitalizuje řeku Berounku, oživuje zapomenutou kulturu krajiny a doplňuje ji o nová urbanistická řešení a protipovodňová opatření. Vítězný návrh bude k vidění na výstavě v CAMPu do 10. května 2023.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 27. 4. 2023

„Gratuluji vítěznému týmu EMF / NORMA / PARETO! Jejich přístup nejenže reprezentuje současnou evropskou kvalitu, ale dokazuje také odborné znalosti a plánovací schopnosti týmu pro rozvoj udržitelné městské krajiny. Návrh zohledňuje všechny aspekty, jež je potřeba zahrnout do takto dlouhodobého a složitého projektu nadregionálního významu. Kromě profesionálních kvalit nabízí vítězný tým z Katalánska, Francie a Česka také prozíravý a funkční soubor deseti pokynů, jak vybudovat nový park ve spolupráci s přírodou, lidmi, městy a zainteresovanými stakeholdery,“ popisuje vítězný návrh předseda poroty Michael Schwarze-Rodrian.

Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy představuje obrovský ekologický a krajinný potenciál. Území je sice z velké části tvořeno záplavovou oblastí bez možnosti běžného stavebního rozvoje, nachází se zde však příležitost pro revitalizaci říční nivy, rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a krajinných zásahů, které zmírní dopady klimatické změny. Cílem soutěže bylo vybrat tým zpracovatelů, který navrhne budoucí podobu říční krajiny a spolu s obyvateli nalezne vizi pro dlouhodobý rozvoj oblasti formou příměstského parku.

„Vítězný návrh mě velmi potěšil, protože se v něm snoubí přístupy a opatření, které jsem si jako Praha vytyčili v klimatickém plánu. Budoucí podoba příměstského parku přispěje k biodiverzitě daného území, zajistí lepší zadržování vody v krajině skrze revitalizaci břehů obou řek a také k přírodě šetrnou protipovodňovou ochranu obcí s ním sousedícím. Návrh naplňuje cíle udržitelného rozvoje města, ke kterému se jako Praha hrdě hlásíme,“ komentuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí.

Foto: Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy se promění v park. Nabídne příměstskou rekreaci, udržitelné zemědělství a zmírní dopady klimatické změny

Mezinárodní krajinářsko-urbanistickou dvoufázová soutěž o návrh Příměstského parku soutok byla vyhlášena v srpnu 2022. Do soutěže se přihlásilo celkem 13 týmů z 9 zemí světa. Mezinárodní porota, složená ze zahraničních a českých odborníků v čele s uznávaným německým urbanistou a krajinářským architektem Michaelem Schwarze-Rodrianem, vyzvala k podání soutěžního návrhu šest účastníků. Do závěrečné fáze soutěže pak byly vybrány čtyři návrhy, ze kterých nyní vzešel vítěz. Mezi umístěné patří kromě vítězného týmu také Bureau B+B / gogolák + grasse; 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL; Mandaworks.

Zadání soutěže bylo vytvořeno na základě průzkumů a analýz, které byly v letech 2017–2021 zpracovávány ve spolupráci s místními aktéry. Zdrojem informací byly také rozhovory se stakeholdery a závěry konference Společně na Soutoku 2017, kde se u kulatých stolů sešlo 60 klíčových hráčů z řešeného území.

Foto: Území přispěje k biodiverzitě, zajistí lepší zadržování vody v krajině a také protipovodňovou ochranu nedalekým obcím

„Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí Prahy a jedno středočeské město – Černošice. To znamená hodně aktérů se spoustou různých zájmů a záměrů. Proto bylo obzvláště potřeba, aby zadání soutěže vznikalo ve spolupráci se všemi dotčenými. A spolupráce s místními bude pokračovat i nyní,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč a doplňuje: „Výsledky soutěže představíme veřejnosti včetně vlastníků pozemků a dalších důležitých aktérů v území prostřednictvím participace. V plánu jsou setkání s místními obyvateli a prezentace přímo v dotčených městských částech. Výstupy z participace budou sloužit jako podklad pro dopracování finální podoby návrhu.“

S vítězným týmem bude uzavřena smlouva o spolupráci na dopracování návrhu do podrobnějšího měřítka. Finální návrh bude obsahovat také rámcový plán – tzv. „guideplán“ – který bude návodem, jak celé území dále rozvíjet.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři