Komunitní centrum v rakouském Großweikersdorfu od studia Smartvoll Foto: Dimitar Gamizov
Architektura / občanské stavby

Proti úpadku historického jádra. Komunitní centrum vrací život do centra rakouského městečka

Před několika lety městečko Großweikersdorf nedaleko Vídně rozhodlo zastavit postupné umírání svého historického jádra. Vyhlásilo proto architektonickou soutěž, jejímž výsledkem je nová stavba na náměstí, která láká přitahuje život místních obyvatel díky pestré nabídce služeb.

Tereza Hůrská , 29. 4. 2023

Großweikersdorf je malé třítisícové městečko v Dolních Rakousech obklopené poli a svahy s vinicemi. Malebné zemědělské krajině dominuje barokní věž kostela svatého Jiří, která se tyčí nad místní nízkopodlažní zástavbou se sedlovými střechami. Městečko protíná silnice, která nejen že jej spojuje s jihovýchodně položenou Vídní, ale také na sebe váže většinu zdejší občanské vybavenosti – a to na úkor historického jádra, ze kterého se služby začaly postupně stahovat.

Foto: Nové komunitní centrum stojí přímo v historickém centru města

Postupný proces regrese centra si ale naštěstí v Großweikersdorfu uvědomili a v roce 2017 tak obec vyhlásila architektonickou soutěž na nové komunitní centrum, které by oživilo náměstí s farním kostelem. Zvítězil v ní mladý vídeňský tým Smartvoll architects, který má na kontě již řadu architektonických ocenění.

Foto: Studio Smartvoll zvítězilo v architektonické soutěži, kterou obec vyhlásila v roce 2017

Svůj návrh architekti postavili na hesle „vše pod jednou střechou“ a na náměstí umístili podlouhlý objekt, který v sobě zahrnuje radnici orientovanou přímo do náměstí, multifunkční společenské prostory v centrální části i pětici lékařských ordinací otočených do klidnějšího dvora. Jednotlivé funkce na sebe plynule a logicky navazují, přičemž každé je věnována náležitá dávka soukromí i adekvátní prostor umožňující případnou expanzi do exteriéru.

Gró úspěchu nového komunitního centra ale nespočívá pouze v jeho multifunkčnosti cílící na všechny generace místních. Zásadní roli sehrává také urbanistické řešení. Architekti se totiž rozhodli nerespektovat stopu původního objektu, který zde stával a nahradili jej podlouhlou stavbou, která je z obou stran odsazena od svých sousedů a zároveň se do náměstí otáčí štítem, čímž se zcela vymyká okolní zástavbě s okapovou orientací.

Foto: Architekti se rozhodli dát novostavbě podélný tvar - do náměstí se tak staví svým štítem

Hmotu komunitního centra navíc architekti „rozbili“ na menší objemy, které se mírně vysouvají vůči hlavní ose objektu. Po obou jeho bocích tak vznikají intimnější zákoutí, která nabízejí variabilní využití. Štítová orientace a rozehrání jednotlivých (ač stále propojených) hmot pak vytváří jakési vstřícné gesto vybízející obyvatele k návštěvě.

Foto: Komunitní centrum nabízí množství intimních zákoutí

Otevřenosti, s jakou objekt vstupuje do prostoru náměstí, neubírá ani jeho architektonické pojetí. Co se hmoty týče, seskládali Smartvoll architects celý objekt z jednoduchých kvádrových hmot, které zakončili sedlovou střechou. Měřítkem i tvaroslovím tak stavba navazuje na své okolí, z nějž nijak okatě nevystupuje.

Foto: Interiér se nese především ve znamení otevřenosti a vzdušnosti

Netradičně tak může působit jen fasáda z jedlového dřeva, které je zároveň hlavním konstrukčním materiálem stavby. Dřevo ostatně hraje prim i v interiéru prosvětleném množstvím skleněných ploch – ať už v podobě transparentních příček nebo velkoformátových oken. Vertikální pásy oken pak podporují onu otevřenost stavby a zároveň nabízejí zajímavé průhledy na náměstí a sousedící kostel sv. Jiří. A ač mohou některé detaily působit trochu těžkopádně (například pojetí vstupní partie), vyzařuje centrum jako celek příjemnou atmosféru.

Foto: Projekt může inspirovat také další městečka, která se potýkají s vylidňováním historických center

Komunitní centrum v Großweikersdorfu bylo dokončeno teprve loni a vzhledem ke covidovým opatřením tak ještě nedostalo příležitost se na chodu obce naplno projevit. Už nyní je ale jasné, že dům přinášející nové služby a impulzy má potenciál život centra povzbudit – v tomto ohledu se může stát inspirací také pro další města bojující s podobnými problémy.

  • Ateliér: Smartvoll
  • Město: Großweikersdorf
  • Realizace: 2020

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři