Architektura / občanské stavby

Rekonstrukce knihovny na hradě

Gotické fluidum a celoprosklená konstrukce z dílny architekta Jaromíra Kročáka byla tak zdařilá, že se stala vítězem letošního ročníku Grand Prix Architektů 2011 v kategorii rekonstrukce. Rekonstrukce je mnohdy nerozlousknutelný oříšek, nicméně v tomto případě doporučujeme čtenářům ze zdařile rozlousknuté skořápky ochutnat jádro. Stojí to za to.

EARCH.CZ , 25. 5. 2011

Autorská zpráva Jaromíra Kročáka:

Hlavním kritériem při návrhu přestavby a dostavby hradu s ohledem na zvolenou funkční náplň je snaha autora o konvergenci původního objektu s novými konstrukcemi. Tím byl stanoven limit zásahů do stávajících historických konstrukcí. Provizorní konstrukční statické zajištění, které bylo řešeno táhly a výdřevami, převzala realizovaná vodorovná ztužující železobetonová deska vetknutá do stěn přibližně v polovině výšky palácového křídla. Tato deska definuje podlahu vloženého „kontejneru“ knihovny, který může být kdykoliv v budoucnosti demontován a odstraněn, pokud budou dalšími generacemi na daný prostor kladeny jiné nároky s jiným prostorovým využitím.

Kontejner knihovny je jak fyzicky, tak technicky oddělen od stávajících konstrukcí stěn a krovu. Kontejner je realizován jako celoprosklená konstrukce, podlaha je plná s požadovanou únosností, stěny a strop jsou celoprosklené s dostatečnými odstupy od vnitřních líců historických stěn (s distancí cca 90 – 150 cm mezi sklem a původní stěnou). Kontejner má svou „atmosféru“ s minimální stálou vlhkostí a teplotou vnitřního prostoru potřebnou pro ochranu knižního fondu, naopak historické konstrukce hradních stěn jsou i po realizaci kontejneru stále v původním „venkovním“ prostředí s dosavadními parametry vlhkosti a teploty venkovního prostoru potřebnými pro stabilizaci dochovaných stavebních konstrukcí.

Rekonstrukce hradu a vestavba knihovny do palácového křídla hradu byla dokončena v červnu 2010.

• městská knihovna pro cca 35 000 svazků v oddělení pro děti, mládež a pro dospělé, PC terminály s internetem, zázemí knihovníka – kancelář a depozitní místnost. • knihovna je řešena jako samostatný celoprosklený kontejner vestavěný do gotického hradu. Kontejner má vlastní mikroklima a je navržen zároveň jako ztužující konstrukce svazující staré zdivo ve stabilizované poloze. • zázemí pro personál a návštěvníky knihovny – WC pro personál, WC muži a ženy pro návštěvníky, WC pro imobilní, úklidové prostory • osobonákladní výtah – bezbariérový přístup imobilních do knihovny, dále pro snadnou manipulaci s knižními svazky při transportu a naskladňování knihovny od zadního vchodu do obou podlaží knihovny • osobní výtah ve vstupní prosklené části spojující bezbariérově vstupní úroveň v přízemí s podlažím knihovny • prosklená vstupní část – schodišťový prostor s komunikačním propojením objektu palácového křídla a věže Hlásky • technické zázemí – plynová kotelna, elektrostrojovna, vzduchotechnika  

Zdůvodnění stavby

• především se jedná o záchranu a zhodnocení objektu, který dlouhou dobu chátral, který byl před započetím revitalizace v kritickém stavu • v rámci plánované rekonstrukce dochází k oživení a novému využití hradu v souladu s potřebami města a regionu – je nalezena nová funkce historického objektu hradu zřízením městské knihovny • areál hradu je znovu začleněn do organizmu města • areál navazuje na hlavní pěší tah ze soběslavských sídlišť do centra města na náměstí • zhodnocení dochovaných konstrukcí z hlediska památkové péče a jejich zachování pro další generace bez výraznějších zásahů do památkově chráněných konstrukcí, maximální využití stávajících konstrukcí pro novou stavbu, možnost případné demontáže nové přístavby vstupu v budoucnosti bez zásadních zásahů do historických konstrukcí • historické konstrukce a zdivo hradu je permanentně vystaveno jako artefakt díky celoproskleným stěnám a stropu kontejneru knihovny – stálá výstavní expozice vývoje a přeměn hradu • město Soběslav získalo revitalizací objektu hradu ucelené informační, kulturní a vzdělávací centrum s regionální funkcí

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři